2020-05-19: Morgonbön

Tisdag, 19 Maj, 2020.
Psalm 42 – ”Se, Jesus är ett tröstrikt namn”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, till dig sätter jag mitt hopp. Den här stunden förtröstar jag på din närhet, att du är här och vill komma till tals med mig. Kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag hör vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:1-6

”Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom fram.” Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg. Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen. Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.”

Betraktelse

Vi är denna morgon tillbaka på vår vandring genom Markus evangelium. När vi förra gången läste ifrån Markusevangliet, fick vi höra om hur lärjungarna plockade ax på sabbaten, att detta väckte reaktioner bland fariséerna, och om hur Jesus talade om sig själv som herre också över sabbaten. I läsningen den här morgonen ser vi hur detta anspråk stryks under – också i dagens text ser vi att Jesus, kopplat till just sabbaten, både talar och agerar på ett sätt som provocerar.

Genom i stort sett hela Markusevangeliet – precis som i fallet med de tre övriga evangelierna – pågår en konflikt mellan Jesus och hans motståndare. Motståndarna är företrädare för en rad olika grupper: Fariséer, Sadukéer, Stora rådet, med flera. Konflikten mellan dessa och Jesus stegras under berättelsens gång bit för bit, och får sin avslutning först då Jesus blir förrådd, utlämnad och dör på korset.

Och i dagens läsning ser vi tydliga tecken på just denna stegring. Vi läser i avsnittets början om hur de höll ögonen på Jesus, eftersom de ville ha något att anklaga honom för, och i slutet av dagens läsning står det om hur fariséerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Konflikten trappas upp. Vi kan också notera att det är Jesus som i detta avsnitt är den som ställer den provokativa frågan: Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda? I tidigare avsnitt är det Jesu motståndare som stått för ifrågasättandet (se Mark 2:7, 16, 18, 24).

Efter vad vi vet om uppfattningarna kring frågor som dessa i den tid som evangelierna beskriver, är det tänkbart att Jesu motståndares uppfattning var att det var tillåtet att bota sjukdom på sabbaten, men bara för att avvärja akut livsfara. Att bota någon med en förtvinad hand är inte att avvärja akut livsfara, och därför inte tillåtet att utföra på sabbaten. Men Jesu fråga är inget sökade efter information, utan motiveras av hans känslor: Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade.

Det är viktigt att tänka på att Jesus inte kom för att upphäva sabbatsbudet eller något annat av de bud som Gud gett åt sitt förbundsfolk. Jesus säger ju på ett annat ställe: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla (Matt 5:17). Jesus är den ende som någonsin lyckats uppfylla hela lagen helt och fullt, det var därför han kunde bli till ett rena offerlammet som offrades för världens och för din och min skull.

Men Jesus visar i sin undervisning i evangeliernas beskrivningar också på lagens rätta uttolkning. Sabbatsbudet kom till som en hjälp för människor att leva i Guds närhet och i kontakt med hans omsorg, eftersom sabbatsbudet motiveras utifrån vad Gud har gjort för sitt folk och att den dagen tillhör honom (se 2 Mos 20:8-11, 5 Mos 5:12-15).

Sabbatsdagen kom till för att underlätta för oss människor att leva ett liv präglat av Guds närhet, där en särskild dag var vigd åt honom och relationen med honom. Att göra det som Jesu motståndare gör, det vill säga hindra människor från att bli helade och få hjälp, kan knappast vara att leva till Guds ära och i kontakt med Guds omsorg. Och det är precis så som Jesus vill att människor skall leva. Och du och jag, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen, och för att du bjuder på varje dag. Tack att du i ditt ord vill visa oss på goda strukturer och vanor för vårt liv med dig. Hjälp oss att hålla vår sabbatsdag helig. Kom till oss med din helige Ande, och hjälp oss att varje dag leva till din ära och i din närhet, inte minst den här dagen.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: