2020-05-19: Kvällsandakt

Tisdag, 19 Maj, 2020.
Psalm 353 – ”Han satt sig ner på stranden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:7-12

”Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: ”Du är Guds son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.”

Betraktelse

Vandringen genom Markus evangelium fortsätter. Jesus drar sig undan, läser vi, såsom han också gjort tidigare (Se Mark 1:35). Denna gång har han lärjungarna med sig, och massvis av folk följer efter – så hur mycket Jesus och lärjungarna kunde dra sig undan är svårt att se.

Markus gör klart för oss att ryktet om Jesus nu har börjat få en allt större spridning, inte bara bland människor från Jesu egen hemtrakt Galileen, utan också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon. Människor kommer i stort antal, eftersom de hade hört talas om allt han gjorde.

Vi har tidigare hört om hur Jesus väcker uppmärksamhet, nyfikenhet och beundran, men också provokation, genom både det han säger och det han gör. I läsningen denna kväll är det det som Jesus gör, att han har kraften att bota, som står i centrum. Markus påpekar att Jesus hade botat många, vilket vi som läst så här långt i Markus evangelium vet stämmer, och fler människor kommer nu i hopp om att få samma hjälp. Vi kan kopplat till detta påminna oss om vad Jesus tidigare har sagt: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. (Se Mark 2:17).

Hur många av människorna som förstod vem Jesus verkligen var vet vi inte, inte heller hur många som förutom att bli botade också var intresserade av att lyssna till hans undervisning. För Jesu ärende till sin mänsklighet är ju större än de helanden som han utför: Det nyss citerade bibelordet har ju en fortsättning: Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare (Mark 2:17). Jesu ärende till människor, också till oss som försöker leva som hans lärjungar idag, är både att få gripa in, bota, upprätta och att steg för steg få undervisa oss om vem han är, om sin kärlek till och sina planer för oss var och en. Handlingar talar tydligare än ord finns det ett ordspråk som heter, men åtminstone i Guds rikes sammanhang är båda viktiga.

Jesu såväl ord som handlingar är viktiga, inte bara att ta emot, utan också för oss att ge vidare till andra. Allra sist i dagens text hör vi än en gång om hur de orena andarna vet och förstår vem Jesus är: Han är känd också i tillvarons andliga dimensioner, också av dem som står Guds rike emot. Men dessa måste underkasta sig honom – de faller ner inför honom, och han förbjuder dem strängt att avslöja vem han var. Skillnaden mellan oss och dem är att också vi vet, eller åtminstone anar, vem han är, men att vi inte har blivit förbjudna att tala om honom, varken i ord eller handling. Vi har tvärtom blivit uppmuntrade till det.

Förbön

Käre Herre, himmelske Far, tack för den här dagen. Tack att din omsorg har följt oss också den här dagen. Tack att vi får leva vårt liv med dig, hjälp oss att också våga visa det i ord och handling. Ge oss en skarpare blick för hur ditt rike redan är mitt ibland oss, och ge oss vilja och frimodighet att i ord och handling vara det rikets medarbetare.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (13:13)

%d bloggare gillar detta: