2020-05-17: Morgonbön

Söndag, 17 Maj, 2020.
Psalm 522 – ”I Guds tystnad får jag vara”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 6:5-8

Jesus sade: ”När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.”

Betraktelse

Också denna söndagsmorgon läser vi en bibeltext som särskilt hör till just den här söndagen. Den här dagen kallas i många kyrkor för Bönsöndagen, och passande nog får vi i denna läsning lyssna till Jesus när han undervisar om bön.

Dagens läsning är hämtad från den välkända Bergspredikan (Matt 5-7), där Jesus undervisar om flera viktiga delar av kristen tro och kristet liv. Han talar om vilka som är saliga, om lagen och om att älska sina fiender, om allmosor och fasta, om att inte göra sig några bekymmer och att inte döma, om falska profeter och om att bygga sitt hus på berggrunden. Och så talar Jesus om bön.

Bland annat uppmanar Jesus oss att gå in i vår kammare, en uppmaning vi bör uppfatta mycket bokstavligt: Jesus har ju precis varnat för att inte göra som dem som älskar att stå och be synligt, just för att de ska bli sedda. Istället är bönen, den särskilda tiden med Gud, tänkt att ske på den avskilda, stilla och ensamma platsen.

Men den där kammaren som vi ska gå in i handlar inte bara om det tystaste och mest avskärmade rummet i vår bostad, om vi nu blivit välsignade med en sådan. Den där kammaren kan vi också tänka på som en bild för vårt eget inre, som hjärtats innersta rum och vrå. Det är där som bönen är tänkt att vara, inne i det som är vårt eget fördolda jag. Dit in ska vi söka oss i bönen.

Och när vi gör det, då ska vi inte bara våga ta en snabb titt, utan gå in i din kammare, stäng dörren, och be sedan till din fader som är i det fördolda. Gud vill inte bara att vi söker oss till fördolda platser rent geografiskt när vi ber, utan att vi också gör det på ett djupare plan, i vårt eget inre. Och att vi låter honom få följa med dit in, att vi släpper in hans ljus också i hjärtats allra djupaste vrå.

Den vandringen kan komma att bestå av många steg, så varför inte, med hjälp av tiden och tystnaden, försöka att ta ett eller ett par av dem redan idag?

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack för bönens gåva och möjlighet. Tack att du redan ser oss helt igenom, känner varje vrå av vårt hjärta och varje aspekt av vårt liv och vårt väsen. Hjälp oss att idag ta ett steg på bönens väg, hjälp oss att ge dig tillåtelse att lysa starkare med ditt ljus och att prägla mer av oss och våra liv med dig själv. Visa oss platser där vi kan möta dig, och kom till oss med den stillhet som är av dig.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: