2020-05-17: Kvällsandakt

Söndag, 17 Maj, 2020.
Psalm 214 – ”Lär mig att bedja av hjärtat”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 1 Kungaboken 3:5-14

”I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” Salomo svarade: ”Du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?” Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sade: ”Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge dig ett långt liv.”

Betraktelse

Också nu ikväll läser vi en text som hör särskilt till den här söndagen i vissa kyrkor, Bönsöndagen, som den kallas i bland annat Svenska kyrkan. Läsningen, från Första Kungaboken i Gamla Testamentet, berättar om ett bönetillfälle: om Kung Salomos bön och om Guds svar.

Salomo, som var son till David, hade alldeles nyligen tillträtt som kung, han är ung och oerfaren (se ovan). En natt har Salomo en dröm, i vilken Gud kom till honom och uppmuntrade honom att be om vad han ville. Salomo gör också det, och så står det att bönen behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Och Gud svarar att han ska få det han ber om, och mycket mer än det: Också det som du inte har bett om ger jag dig, säger Gud till honom.

Jag vet inte hur det är för dig som läser detta, men jag som skriver detta upplever inte alltid min bön som så här innerlig och direkt som den bön vi läser om i texten nu ikväll. Det betyder inte att det som står i den här kvällens bibelversar inte är sant. Men det betyder att jag, och kanske också du, har något mer att lära om bön, så att vi i vårt liv med Gud, vårt liv i bön, kan komma lite närmre det som beskrivs i läsningen denna kväll: bönen som verkligen blir ett möte med och ett samtal med vår himmelske Fader, för det är vad bön är tänkt att vara.

Den formulering i den här kvällens läsning som jag stannar till längst inför är Ge din tjänare ett lyhört sinne. Salomos bön om ett lyhört sinne handlar mera specifikt om att han ska kunna skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Salomo blev känd för sin Vishet kopplat till just detta (läs avsnittet efter dagens läsning, 1 Kung 3:16-28, så får du ett exempel på detta), men också vi mår gott av att ha ett inför Gud lyhört sinna, så att vi kan skilja mellan gott och ont, märka hans närvaro, förstå hans ledning och lita på hans omsorg. Därför är det gott för oss om Salomos bön till Gud, Ge din tjänare ett lyhört sinne, också blir vår bön till vår himmelske Fader, redan den här dagen.

Förbön

Tack Herre för den här dagen. Tack att du vill leda oss på den väg som leder till dig. Tack att du vill möta oss, bära oss och komma till tals med oss. Jag ber dig idag om ett lyhört sinne, för dig, för din närvaro, för din vilja. Rikta mina ögons blick och mitt hjärtas blick mot dig och mot det som du har tänkt för mig.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

%d bloggare gillar detta: