2020-05-16: Morgonandakt

Lördag, 16 Maj, 2020.
Psalm 48 – ”Vilken vän vi har i Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 17:6-11

”Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.”

Betraktelse

Ibland slår det oss nog inte hur otroligt det är att vi faktiskt har böner av Jesus nedskriven i vår bibel. Det betyder för det första att Jesus bad högt, en praktik vi kanske ska ta till oss, men för det andra visar det att om Jesus ber för något särskilt, bör vi vara uppmärksamma på det.

I mittendelen av den här förbönen ber Jesus för sina lärjungar, något som i förlängningen betyder att Jesus ber också för oss. Jesus konstaterar att lärjungarna har kommit till tro på Jesus. De trodde att han var Messias, Guds son som kommit i världen. De förstod inte allt, men de förstod tillräckligt för att tro. Men Jesu böneärende är att de ska bevaras i den här tron.

Så essensen i de här verserna framför oss den här morgonen är: Jesus ber att lärjungarna ska bevaras i Guds namn. Här ser vi konkret vad Jesus gör nu för tiden också, för enligt Romarbrevet 8:34 är Jesus på Guds högra sida och ber för oss, ber att vi ska bevaras i tron. Hur funkar det i praktiken?

Min äldsta dotter är 2,5 år. Det innebär att hon inte vill åka vagn när vi är ute, men när vi går längs en gata kommer det så klart bilar. Det kan ju innebära fara för henne så jag håller henne i handen. Om nu hennes säkerhet beror på styrkan i hennes hand är hon i stor fara. Hon skulle kunna slita sig loss, eller tappa greppet och springa iväg ut bland trafiken på gatan. Men lyckligt nog är ju inte detta fallet, för hennes säkerhet beror inte på hur hårt hon håller i min hand, utan på hur hårt jag håller om hennes. Och det är helt enkelt detta Jesus ber att Fadern ska göra – hålla i lärjungarna så att de inte råkar ut för någon fara.

Varje dag vi lever i vår tro på Jesus, är vi ett svar på hans bön. Det bibelord som bäst visar detta löfte finns några kapitel tidigare, Joh 10:28. Jesus säger: Ingen ska rycka dem ur min hand.

Förbön

Tack Herre, för att du är en Gud som är bekymrad om hela vårt liv. Vi tackar dig för att även om vi skulle glömma dig, glömmer du aldrig oss. Vi ber att du förlåter oss när vi vandrar bort från dig och dina bud, och att du likt en god herde för oss tillbaka på den väg du har berett åt oss.

Vi ber för människor som vi känner som vacklar i tron. Vi ber att du ska bevara dem och hålla dem stadigt i handen. Håll också mig i handen denna dag som ligger framför mig och låt mig få vandra i beredda gärningar.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. Amen. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Måns Norrsén som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: