2020-05-16: Kvällsandakt

Lördag, 16 Maj, 2020.
Psalm 477 – ”Vårt fäste i all nöd är Gud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – 2 Mosebok 20:1-5

Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.

Betraktelse

Kriser, oavsett om de är personliga, eller av pandemiska proportioner har en sak gemensamt. De avslöjar vad vi tror på. Martin Luther, som är en auktoritet i den kyrkotradition som har fått sitt namn efter honom, den lutherska, skriver i Stora katekesen att: ”En Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till.”

När det då kommer en kris som skakar om vår vardag, så avslöjar krisen vad vi väntar oss gott av. Jag tror att vi som bor i Sverige förväntar oss allt gott från samhället, våra myndigheter och riksdag. Vilket gör att det kan bli rätt frustrerande när statsepidemiologen ännu inte har löst alla problem.

Vi är vana vid snabba lösningar, ett samhälle som alltid ställer upp, skattepengar som gör att vi inte ska behöva tänka på sånt här. Vad är det som händer egentligen? Eller snarare, vad väntar vi oss allt gott från?

Som kristna ska vi ta med oss ett enkelt, men mycket relevant böneämne med tanke på allt detta. Vi ska tacka Gud. Vi ska tacka Gud för att han med hjälp av kriser avslöjar våra avgudar och vad vad vi egentligen väntar oss allt gott ifrån.

Så innan vi går och lägger oss ikväll får vi bekänna vår synd inför Gud. Bekänna att vi tar till oss andra gudar när kriser kommer. Och när vi har bekänt det, får vi vänta oss allt gott ifrån honom: hans förlåtelse.

Förbön

Gud, vi bekänner att vi ofta tar vår tillflykt till så mycket annat än dig, du som är alltings upphov och källa. Tack för att du kan använda onda saker för något gott verk i mig. Vi ber att du avslöjar våra hjärtans benägenhet att söka sig till så mycket annat, när vi borde söka dig.

Vi tackar dig för allt gott vi har fått från dig idag, och för allt gott vi fortsatt kommer få från dig. Låt oss få vila tryggt under ditt beskydd i natt. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Måns Norrsén som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: