2020-05-15: Morgonbön

Fredag, 15 Maj, 2020.
Psalm 583 – ”Pärlor sköna, ängder gröna”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 2:18-22

”Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade honom: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar.””

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter. Johannes döparen, som hade till uppgift att bereda vägen för Jesus och som vi stiftat bekantskap med tidigare under denna vandring, har ju satts i fängelse (se Mark 1:14), och som vi kommer att se lite längre fram så har Markus mer att berätta om varför och hur det sedan går för honom (Se Mark 6:14-29). Johannes lärjungar utgör fortfarande en fast grupp vad det verkar, och de fastar, precis som vi läser att fariséerna gör. Och några kommer till Jesus och frågar honom varför hans lärjungar inte gör det.

Jesu svar är både logiskt och kryptiskt på samma gång. Jesu svar blir kryptiskt om man bara tänker på Jesus och hans lärjungar som en ledare/lärare och en skara efterföljare bland andra liknande grupper av Judar i dåtidens Israel. Det fanns ett flertal ledare/lärare som samlade lärjungar omkring sig och undervisade dem i den tid och på den plats där Jesus verkade. Varför följer då inte Jesus och hans lärjungar samma etablerade sätt att utöva tron på Gud som de andra grupperna? Varför fastade inte de, men de andra?

Men Jesu svar blir därmot logiskt om man tänker på vad kristen tro djupast sett handlar om: att komma nära Jesus, och att leva i hans närhet. Det var det som de första lärjungarna fick göra, och det är också målet och utgångspunkten för den som försöker leva som Jesu lärjunge idag: Att leva nära Jesus, brudgummen. Därför är det lika logiskt (eller ologiskt) för Jesu lärjungar att fasta, som om du eller jag skulle fasta den dag vi var bjudna på bröllopsfest. Det finns ju andra dagar vi kan fasta, och det ska vi göra, för Jesus säger ju: Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta.

Vi har inte Jesus hos oss som de första lärjungarna hade, därför har han gett oss bruket att fasta för att komma honom närmre. Jesus vet att också vi kan uppleva perioder av andlig torka, därför har han gett oss bruket att fasta för att komma närmare honom. Jesus vet att det finns mycket i tillvaron som kan komma mellan oss och honom, därför har han gett oss bruket att fasta för att komma närmare honom. Fasta är ett offer för honom som offrade allt för oss, och det kan upplevas som en börda, ett arbete. Men framför allt är det ett tillfälle för Gud att arbeta i vårt inre, för Jesus vill komma dig och mig närmre än han förut varit, också den här dagen.

Förbön

Käre far, tack för denna nya dag, och för varje ny dag. Tack att du idag vill leda oss och beröra oss, visa oss din kärlek och komma oss ännu närmre än vad du tidigare varit. Bevara oss idag i din närhet, och visa oss vad vi kan göra för att röra oss och växa i riktning mot dig.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.” (1 Thess 5:23a, 28)

%d bloggare gillar detta: