2020-05-14: Morgonandakt

Torsdag, 14 Maj, 2020.
Psalm 271 – ”Närmare, Gud, till dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Jakobsbrevet 1:12-18

”Salig den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära syskon. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat.”

Betraktelse

Innan Bibelkommissionens nyöversättning av Nya testamentet 1981, läste vi i Herrens bön: ”Inled oss icke i frestelse”, men sedan blev det ”Utsätt oss inte för prövning”. Det har lett till många diskussioner om man verkligen kan be så.

De som är kritiska mot den nya lydelsen invänder: Jamen Gud prövar ju visst människors tro, alltifrån Abrahams upprepade trosprov ända till Jesus själv, som förs ut i öknen av Anden för att bli trostestad som Guds Son. Den onde Frestaren säger ”Om du är Guds Son, (så bevisa det genom att göra det och det…)”; han vill få honom att själv bestämma vad han ska göra med sin enorma makt, t.ex. lösa världens hungerproblem eller hindra livsfara och död. Jesus svarar på varje förslag med att hänvisa till vad Gud vill, han håller måttet som en trogen Son. Även vi och vår tro på Gud kommer självklart att prövas, för att bli starkare och trognare.

De som är kritiska mot den gamla lydelsen påpekar, med Jakobs brev i ryggen, att ”Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.” Det är inte så (som själva språket kanske lurar oss att tro) att Gud skulle försöka få oss att göra det som är ont, om vi inte här bad honom om att låta bli det! Båda översättningarna har sina problem, och det beror bland annat på att svenskan har två ord – prövning och frestelse – för grekiskans enda ord, peirasmós. Vår svenska språkkänsla säger oss att ”frestelse” är lockelsen att göra något som är ont, medan ”prövning” helt enkelt är ett test. När Gud skickar eller tillåter en peirasmós så är det för att stärka oss mot det onda, och få tron och godheten att växa sig starkare. När den Onde sänder oss en peirasmós (ofta via våra begär och impulser), då vill han att vi ska ta in det onda i oss och göra det till handling, trivas i det, göra det till självklar norm.Skillnaden ligger i avsikten, Guds avsikt är att få oss att växa i flera avseenden, inte minst i moralisk mognad och kärlek, medan den Andre vill fördärva oss och ta livet ifrån oss.

En sak är viktig att komma ihåg, när det gäller frestelse (till något ont): den är i sig bara ett förslag, inget mer. Att känna frestelsen sjuda inom sig är inte en ond handling, utan ett förslag till ond handling. Gör man som Jesus och bara säger Nej, så har det onda inte förverkligats, utan tillbakavisats och trängts bort från brickan med handlingsalternativ (just för tillfället, alltså – dom brukar komma igen!). Därför ska man inte be om förlåtelse för sina frestelser, utan bara för sina synder! Sedan är det klart att man inte ska hålla kvar och liksom suga på hämndetankar, avundsjuka, sina sexuella fantasier. Sådant gullande med frestelser till ont föder mer ont och riskerar att skada en själv, även om det just nu inte blev till handling.

Förbön

Tack käre Herre, för den här dagen och för att du bjuder på varje dag. Tack, himmelske Fader att du vill att jag som ditt älskade barn ska växa i tro och trofasthet. Tack att du med din helige Ande hela tiden söker mig och vill hjälpa mig att välja ditt goda. Vägled mig allt tydligare, så att jag tydligt ser din ledning och känner din närvaro i allt som sker den här dagen.

Käre far, den här dagen ber vi på nytt om din närvaro och ditt ingripande i världen och i allt det som sker i den just nu. Gode Gud, kom med vishet till de styrande, med helande till de sjuka, med kraft till de vårdande, med frid till de döende. Led oss igenom den här dagen, så att det får bli en dag till din ära och i din närhet. Låt oss den här dagen få upptäcka något mer av dig och av din kärlek till oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: