2020-05-14: Kvällsandakt

Torsdag, 14 Maj, 2020.
Psalm 715 – ”Jesus, det skönaste”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – 1 Mosebok 4:2b-10.

”Abel var herde och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain:” Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.” Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” Herren sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad skall du vara, bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod, som du har utgjutit.””

Betraktelse

Urtidsberättelsen i 1 Mos. 1-11 börjar fantastiskt positivt och lovande med hur Gud skapar vår värld i sex steg, ”dagar”, och efter nästan varje steg uttalar sig om det han gjort: ”Gud såg att det var gott”. När människan, Guds avbild, kommit till som kronan på verket, summeras helheten i 1:31: ”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.”

Men det varar inte länge. Redan i kap. 3 använder människan sin frihet till att bryta med sin bestämmelse att vara och alltmer bli Gud lik. Det kallas syndafallet och medför att döden kommer in och gör både människan och hela skapelsen förgänglig, dvs. sjuk, skör, självförstörande. Och redan i första generationen efter urmänniskan, Adam/Eva, inträffar det första brodermordet (kap. 4). Det första födda barnet dödar det andra, Kain dräper i bitter avund sin bror Abel.

Hur och varför orättvisan i Guds behandling av brödernas olika offer uppstod, eller om det var en oförrätt, får vi inte veta. Kain är i varje fall med glödande indignation säker på att det är en orättvisa som drabbat honom. Hans vrede gör honom våldsam och extremt korttänkt: orättvisan måste utplånas genom att Gudsfavoriten Abel utplånas – hur nu det skulle göra Gud mer vänligt stämd mot Kain!?

Innan hämndlystnaden har blivit handling försöker Gud tala Kain till rätta, och avslöjar där något om frestelsens psykologi. Kains vrede föder hämnden, som ska gå ut över brodern. Men han kan då inte se vare sig Gud eller människor i ögonen, så att de i ”själens spegel” (ansiktet/ögonen) kunde avläsa hans onda planer. Det onda (frestelsen till synd) är slugt och vill inte synas. Har man ont i sinnet, vänder man därför bort sitt ansikte och sin blick. Frestelsen till synd beskrivs som ett andligt rovdjur med muskler och klor på helspänn för att kasta sig över och bemäktiga sig människan så fort hon öppnar dörren för det onda. ”Men du skall råda över den”, säger Gud – och du kan det! Frestelsen kan kännas oemotståndlig, när man tänker enbart med sina adrenalinstinna känslor, som den sagolikt söta frukten för Eva i 1 Mos. 3:6, eller den ljuva och berättigat mordiska hämnden för Kain.

Men frestelsen är inte oemotståndlig, det är människans stora frihet att hon både kan och bör säga Nej till det ondas förslag. Den som aldrig försökt göra motstånd mot en frestelse tror att det är omöjligt, och börjar i stället kela med odjuret, suga på tanken, eller – som Jakob säger i 1:14-15 – ”snärjas och bli havande av sitt eget begär”. Och då kan det vara kört, den gången.

Så regel 1 i hur man möter den ondes frestelse är att kyligt och lugnt se på det man känner och sätta ord på det (”jag känner nu en lust att … göra det och det”, ”min vrede vill få mig att …”), och efter att så ha skapat en liten distans eller ett andrum mellan impulsen och mig själv, bestämma sig för att säga nej till det onda förslaget och stå emot det. Det kan kännas omöjligt svårt, men man behöver aldrig stå emot alla frestelser på en gång, utan bara just den här som pågår nu.

Jovisst, man kan misslyckas, men det är inte riktigt kört för det. För man behöver inte klara av att säga nej till alla frestelser som finns – bara till den nästa. ”Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den” (1 Kor 10:13). Det är därför vi hoppas och ber ”Utsätt oss inte för [en övermäktig] prövning”, och vet att han står på vår sida.

Förbön

Tack, himmelske far, för den här dagen. Tack att ditt ljus bryter fram i världen, tack att du svarar när vi ropar, även om vi inte alltid ser och förstår det. Tack att du har skapat oss till din avbild, och att du alltid står på vår sida, också i prövningar. Tack för ditt löfte att också visa oss en utväg, när vi prövas. Hjälp oss att i livets och dagens alla skiften ha dig och ditt namn på våra läppar.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: