2020-05-13: Aftonandakt

Onsdag, 13 Maj, 2020.
Psalm 86 – ”O Guds kärlek, dina höjder”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 2:13-17

”Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?” Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.””

Betraktelse

Trots att vi bara kommit en bit in i andra kapitlet på vår vandring genom Markus evangelium, börjar vi nu få en ganska god inblick i Jesu ”vardag.” Jesus vandrar omkring, i texten denna kväll än en gång… …längs sjön, han är omgiven av människor, och han undervisar.

Och i texten den här kvällen kallar han ytterligare en av de tolv att följa honom, den femte, Levi, som också kallas Matteus (se Matt 9:9). Levi satt utanför tullhuset, eftersom han var tullindrivare. En person som tagit arbete som tullindrivare hade gjort sig själv till underhuggare år den romerska ockupationsmakten och hade stora möjligheter att sko sig själv på sitt arbete. Tullindrivarna var därför mycket illa ansedda av andra judar – de slog ju mynt av att Israel var ockuperade.

Men en person med en sådan meritlista blir alltså kallad att följa Jesus som en av hans allra närmaste i den här morgonens text. När Jesus senare är hemma hos Levi, och äter en måltid tillsammans med honom och en mängd andra illa ansedda personer, låter inte reaktionerna vänta på sig. Några skriftlärda inom den fariseiska rörelsen, en folklig fromhetsinriktning inom dåtidens judendom som lade stor vikt vid renhetsregler (se gärna Mark 7:1 och framåt) och som vakade över den religiösa ordningen i landet, kritiserar det Jesus gör, men får svar på tal.

Jesu välkända replik, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare understryker något viktigt: att människor, också vi som lever idag, måste komma i kontakt med vårt behov av Jesus för att kunna lära känna honom. Vad dessa ord säger är inte att vår möjlighet att komma till Jesus är beroende av vårt medicinska tillstånd eller av vår historia i moraliskt hänseende. Vad dessa ord säger är att vår möjlighet att komma till Jesus är beroende av om vi längtar efter honom och har kommit till insikt om att vi behöver honom. Jesus är läkaren som ser på oss med kärleksfull blick och frågar om han får ge oss sin behandling. Vår del i behandlingen är först och främst att tacka ja till den.

Kristen tro är inget religiöst intresse att krydda upp tillvaron med, inte heller är det någon moralisk terapi som jag kan anta för att döva mitt dåliga samvete. Kristen tro är att precis som Levi gjorde svara Ja på Jesu kallelse, bryta upp från det gamla och följa honom in i någonting nytt, inte bara en gång, utan varje dag.

Vi kan ge vår historia till Jesus, låta våra erfarenheter, goda likaväl som dåliga, bli ett verktyg för Guds rike. Men viktigare än det är att du och jag ger vår framtid till Jesus, vågar ställa oss till hans förfogande och räkna med hans närvaro, vägledning och omsorg i resten av våra liv. Och den framtiden börjar den här dagen och den här stunden.

Förbön

Käre Herre, tack också för den här dagen. Du vet vad den har innehållit och inneburit för mig, varje steg den här dagen har du följt mig. Denna kväll ber jag dig Herre, hjälp mig se att jag behöver dig, lägg i mitt inre en djupare längtan efter dig än vad jag förr har haft, visa mig nya djup av din nåd och din frid. Hjälp mig att bryta upp för att följa dig i ytterligare något avseende av mitt liv.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: