2020-05-12: Morgonandakt

Tisdag, 12 Maj, 2020.
Psalm 216 – ”Mästare, alla söka dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:35-39

”Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats, och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom, och när de hade funnit honom sade de: ”Alla söker efter dig.” Han svarade: ”Låt oss gå åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.” Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna.”

Betraktelse

Vi återupptar denna morgon vår vandring genom Markus evangelium. Jesus har nu på allvar börjat sin verksamma tid: han har blivit döpt och frestats i öknen, han har kallat sina första lärjungar, undervisat i Kafernaums synagoga och botat många sjuka, däribland Simons svärmor. Men i läsningen denna morgon får vi höra om att Jesus gör något helt annat än att vara ute bland människor och betjäna dem: han drar sig undan till en enslig plats, och där bad han. Detta var inget Jesus hade tid med, men det var något han tog sig tid till: hans lärjungar som kom skyndande efter berättade för honom: Alla söker efter dig. Ändå tog sig Jesus tid till avskildhet och bön.

Detta visar för det första något som vi ibland behöver påminna oss om, nämligen att Jesus var både helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Trots sin egen gudomlighet tog sig Jesus tid för bön, för samvaro med Fadern. Det visar för oss att vi, som är avsevärt mindre gudomliga än vad Jesus är, också behöver det. Jesus tog sig tid att be – det påminner oss om att vi behöver göra samma sak.

Att Jesus drar sig undan i ensamhet för att be visar också att Jesus gör vad alla goda ledare behöver göra: han lever som man lär. Jesu sätt att praktisera bön stämmer överens med hur han undervisar om den: han talar själv om vikten av avskildhet för ett fungerande böneliv (Se Matt 6:5-6). Men avskildhet måste inte innebära total ensamhet, för en tid senare tar Jesus också med sig lärjungarna till en öde trakt för att de ska få vara ensamma och kunna vila (Se Mark 6:30-31). Tid för avskildhet och bön är viktigt: Jesus betonar detta i sin undervisning, praktiserar det själv, och för också sina lärjungar till sådana sammanhang.

För oss som i Sverige idag försöker tro och leva som Jesu lärjungar, kan vikten av tid i bön, tid med Gud, inte överdrivas. Särskilt kan det kanske få tala till oss idag att Jesus tog sig tid att be. Han hade säkert kunnat hitta något annat att göra med den tiden som någon säkert skulle tycka var viktigare, men han gjorde inte det. För han ville visa hur viktig bönen är, också för dig och mig. Även den allra bästa och skarpaste av köksknivar behöver förr eller senare lämnas in på slipning. På samma sätt är det för oss: bön är att slipa vår andliga skärpa, vår blick för Guds närvaro, hans planer, hans kärlek och omsorg.

Bön gör oss till skarpare verktyg i Guds hand. För han vill inte bara ge allt sitt goda till oss, utan också genom oss. Också den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Du, käre Herre, som ser vad som ligger framför mig den här dagen bättre än vad jag själv gör: påminn mig idag om att ta tid med dig. Gör mig till ett gott verktyg i din hand, ge mig din blick när jag ser på människor, låt allt det goda du vill ge komma till mig, och strömma genom mig till andra.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: