2020-05-12: Kvällsandakt

Tisdag, 12 Maj, 2020.
Psalm 195 – ”O Gud, vår hjälp i gångna år”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:40-45

”En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad: ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Och genast försvann spetälskan, och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: ”Säg ingenting till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.” Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.”

Betraktelse

Vandringen genom Markus evangelium fortsätter. Efter avbrottet som vi läste om i andakten i morse, då Jesus sökte sig bort till avskildhet och bön, är han nu tillbaka hos människorna och betjänar dem, och den här kvällen läser vi ytterligare ett avsnitt där Jesus helar. Evangelierna är fulla av sådana beskrivningar.

Ibland är det stora, mera anonyma folkskaror som blir betjänade på detta sätt, ibland är det, som i den här texten, mera i detalj beskrivna helanden av enskilda personer. Dessa båda slags avsnitt påminner tillsammans oss om något viktigt när det kommer till Jesu helar-tjänst: han har makten att hjälpa de många, men fortfarande omsorg också om den enskilda människan. Men det som sker i läsningen denna kväll är inte ”bara” ett i raden av Jesu under, det som sker just här innehåller också sina unika beståndsdelar.

Personer som led av den smittsamma sjukdomen spetälska var tvingade till ett liv präglat av det just nu så väl använda begreppet social distansering: De var tvungna att bo för sig själva, fick inte träffa andra människor, och skulle som varning om människor kom nära dem ropa ”oren,” för att människor skulle hålla avstånd till dem.

Mot alla dessa regler bryter mannen när han kommer fram till Jesus och ber om att få bli helad. Kanske är det just detta, att mannen utsätter andra för risken att bli smittade och få leva i utstötthet, som gör Jesus arg. Men: Bakom det direkt dumdristiga i att som spetälsk komma nära andra människor, ser Jesus den desperation som mannen måste ha känt, på grund av sin sjukdom och det liv som den innebar. Jesus ser också de djupare motiven, och lider med oss också i det som andra människor kanske inte ens uppfattar eller vill förstå.

Jesus helar mannen, och befaller honom att göra det som lagen föreskriver att den som blivit frisk från spetälska ska göra för att åter få bli insläppt i samhällsgemenskapen (se 3 Mos 14). Mannen befalls också att inte berätta något om detta, men gör precis tvärtom, berättar vitt och brett om saken, så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.

Messiashemligheten, detta att Jesus under början av sin verksamma tid vill hålla hemligt vem han är, kan tyckas svårt att kombinera med det som Jesus senare ska komma att befalla sina lärjungar: att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:16-20). Men det är just detta, att Jesus både vill vara människor till tjänst och också bygga sin kyrka, som gör att han behöver tid med sina lärjungar.

På samma sätt är det för oss idag: Jesus vill genom oss som är hans lärjungar idag både vara människor till tjänst och bygga upp sin kyrka, där vi är levande stenar. Jesus vill ha tid med oss som är hans lärjungar, också den här dagen.

Förbön

Tack, gode och underbare Gud, att du vill ha särskild tid med oss som är dina lärjungar. Hjälp oss att ta oss tid med dig. Visa oss hur vi ska gå dina ärenden, hur vi ska bygga upp din kyrka. Bevara oss från att gå i egen kraft och från att bygga på vårt eget. Och kom du och bygg upp oss med mer av dig själv.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: