2020-05-10: Kvällsandakt

Söndag, 10 Maj, 2020.
Psalm 289 – ”Guds kärlek är som stranden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Galaterbrevet 5:13-18

”Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.”

Betraktelse

Också nu ikväll läser vi en text som hör särskilt till den här söndagen, och som har lästs i många gudstjänster idag. Överskriften för den här söndagen, i bland annat Svenska kyrkan, är fortfarande Att växa i tro, och om det har dessa versar från Paulus brev till galaterna något att säga oss.

Som kristna är vi kallade till frihet, får vi veta allra först i dagens läsning, eftersom detta är ord som är riktade också till oss. Och frihet och växande hör samman, också när det kommer till det slags växande som sker i vårt inre, när detta inre söker och längtar sig allt närmre Gud, det vill säga: det andliga växandet. Precis som en planta behöver frihet både ovan och under jord för att kunna växa och utvecklas, så behöver vi människor frihet för att kunna utvecklas, inte minst när det kommer till växande i andligt avseende.

Den frihet vi som kristna är kallade till är inte densamma som total gränslöshet. Mellan dessa båda saker ligger en skillnad, ungefär som det ligger en skillnad mellan att ströva fritt och att flacka omkring. Vi kan som kristna vandra fritt eftersom vi vet varifrån vi kommer, var vi hör hemma och vart vi är på väg. Vi kan gå vart vi vill, bara Kristus får gå med. På så sätt kan vi tänka på den kristna friheten som en frihet från gränslöshet och rotlöshet. Den sortens frihet finns där både för vår egen och för andras skull, det ser vi i versarna vi läser den här kvällen.

En nyckelformulering i versarna vi läser denna kväll är att låta anden leda. En planta söker instinktivt efter solljus och med sina rötter efter vatten och näring. Vi människor är skapade till Guds avbild, vi har något inom oss, som ropar efter Gud, oberoende av om vi förstår det själva eller inte. Men i vårt sökande efter Gud och efter mer av honom, i vårt växande i tro, behöver vi den helige Andes hjälp. Vi behöver den helige Ande till att leda oss till det ljus, det vatten och den näring som Gud har tänkt för oss. Och den helige Ande hittar vi lättast hos hans vänner: stillheten, ordet, bönen och nattvarden. Det gäller också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den frihet som är av dig, och som livet med dig innebär. Tack att du inte bara har det som vi behöver, utan att du också vill visa oss var det finns och vill leda oss dit. Gode Gud, vi ber dig: gör oss allt mer öppna för den helige Andes närvaro och ledning, så att vi får växa till i dig och för ditt rike.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: