2020-05-09: Morgonandakt

Lördag, 9 Maj, 2020.
Psalm 407 – ”Salig, Jesus, är den stunden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:21-28

”De kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.” Men Jesus sade strängt åt honom: ”Tig! Far ut ur honom!” Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: ”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.” Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.”

Betraktelse

Efter att Jesus kallat sina fyra första lärjungar, och bett dem att följa honom så att han kan göra dem till människofiskare, kommer han så till Kafernaum. På sabbaten är han i synagogan och undervisar. Vi vet inte exakt vad Jesus undervisade om, men vi vet hur han gjorde det och hur det togs emot: Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. Frågan som då kan inställa sig är: Men hur undervisade då de skriftlärda? Vilken var skillnaden?

Det vi vet om detta är att de skriftlärda i sitt sätt att tolka lagen och att undervisa om den utgick ifrån den rabbinska traditionen i ”äldstes stadgar,” (se Mark 7:3), medan Jesus däremot talar med gudomlig auktoritet. Han talar de ord som han har hört av Fadern (se Joh 15:15). Folket i synagogan förstår kanske inte exakt vem han är, men hans sätt att undervisa är något annat än vad de är vana vid, något som gör dem överväldigade.

Att det ligger makt och auktoritet bakom de ord som Jesus yttrar visar sig också i det andra som sker i den här texten: Också de onda andemakterna och ondskans representanter måste underkasta sig Jesu ord, det kommer evangelisten Markus att påminna oss om med jämna mellanrum. Vi kan tänka på dessa två saker som att de hänger ihop: Jesu auktoritet ser vi i hans ord, hans undervisande ord och hans befallande ord. Detta blir än tydligare i folkets fråga till varandra: Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.

I detta textavsnitt ser vi också ett första spår av något som vi kommer att komma tillbaka till flera gånger under vandringen genom Markus: Den orena anden vet vem Jesus från Nasaret djupast sett är, den säger ju: Jag vet vem du är, Guds helige. Jesus befaller inte bara anden att fara ut ur mannen, utan säger också Tig! Här ser vi det första tecknet på det som brukar kallas Messiashemligheten, detta att Jesus under den första delen av sin verksamhetstid inte vill röja vem han egentligen är. Också det är något vi får anledning att återkomma till.

Vad kan då denna text säga till oss som försöker leva som Jesu lärjungar idag. Jo: den ondska som manifesterade sig i Kafernaums synagoga, manifesterar sig också i vår värld idag. Det vet både du och jag. Men på samma sätt som hans ord då var en auktoritet mot ondskan, så är hans namn det också idag. Guds och Jesu existens är inget okänt fenomen för ondskan och dess representanter, men det är ett stort problem för dem. Frågan som anden ställer är berättigad: Har du kommit för att ta död på oss? Svaret på den frågan är Ja. Den vandring som Jesus nu påbörjat slutar i hans uppståndelse och seger över död och ondska. Den slutgiltiga segern väntar vi fortfarande på, men varje dag kommer den segern ett steg närmre. Också den här dagen.

Förbön

Tack, himmelske Fader, för en ny dag och för att du bjuder på varje ny dag. Tack för din Sons seger över död och ondska, och tack för att det finns auktoritet i namnet Jesus. Tack för att idag är en idag då jag får lov att leva i din närhet, och vara en medarbetare i ditt rike. Tack för att din slutgiltiga seger över död och ondska i och med den här dagen kommer en dag närmre.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.” (1 Thess 5:23a, 28)

%d bloggare gillar detta: