2020-05-09: Kvällsandakt

Lördag, 9 Maj, 2020.
Psalm 77 – ”Hör hur tempelsången stiger”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:29-34

”Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och han förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var.”

Betraktelse

Den här kvällen läser vi om hur Jesus betjänar många människor, rentav en hel stad, på kvällen, efter solnedgången, efter sabbaten. Det vill säga: det var en lördagskväll, precis som det är idag. Men läsningen börjar på dagen. Från synagogan går Jesus och hans lärjungaskara om fyra hem till Simon och Andreas, där Simons svärmor ligger sjuk i feber. Jesu har i synagogan helat genom ord, hemma hos Simon och Andreas sker helandet istället genom beröring.

Svärmodern blir frisk omedelbart, det ser vi av att hon passade upp på gästerna: hon hade fått kraft till det. Häri ligger också en tanke till oss: Jesu helande och allt annat han gör, det gör han i kärlek till sin mänsklighet, och på uppdrag av Fadern. Men Jesu undergärningar är också ett arbetsredskap i byggandet av Guds rike. Jesu verksamhet i världen, också idag, är ett utlopp för hans kärlek till oss, men när han griper in och helar och ger människor nya krafter, så är det något gott om det får mynna ut i att Gud blir ärad och Jesus betjänad. Det påminner Simons svärmor oss om.

När det sedan blir kväll visar det sig att fler människor både behöver och vill ha Jesu hjälp. Och får det. Vi läser att hela staden hade samlats utanför dörren och att Jesus botade många som led av olika sjukdomar och drev ut demoner. Nu får vi inte reda på om helandet kommer genom ord eller beröring, men vi läser att det sker, vilket är det viktigaste.

Markus tar sig här i början av sitt evangelium tid att bit för bit förklara hur Jesus betjänar människor genom helande: det är många människor som helas, från olika sjukdomar, och helandet sker på olika sätt. Detta förklarande hänger samman med att Markus med sitt evangelium vill få oss att särskilt lägga märke till tjänaren Jesus, som inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45).

Allra sist i dagens läsning ser vi hur Jesus förbjöd demonerna att tala, eftersom de visste vem han var. Detta är en upprepning av det Jesus tidigare sa till anden i synagogan, och ett uttryck för det som kallas Messiashemligheten (se andakten för imorse). Men, han förbjuder inte oss som är hans lärjungar idag, vi som också vet eller åtminstone anar vem är, att tala om honom, han som har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen, också för många människor idag.

Förbön

Livets Gud, himmelske Fader, tack för att du är levande och verksam, också idag, för din mänsklighets och ditt rikes skull. Tack att du både med ditt ord och med din beröring verkar för människors helande. Hjälp oss, så att vi låter ditt goda verk vända tillbaka till dig, så att du blir ärad och ditt rike byggs upp. Ge oss mod att tala om dig och ditt rike.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: