2020-05-08: Morgonandakt

Fredag, 8 Maj, 2020.
Psalm 43 – ”Jesus är min vän den bäste”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:14-15

”När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.””

Betraktelse

Vår vandring genom Markusevangeliet fortsätter, och i dagens korta läsning börjar Jesu verksamhet på allvar. Vi läser idag om hur Jesus efter sitt dop kommer tillbaka till Galileen och där börjar förkunna Guds budskap. Vi läser att Johannes hade blivit fängslad – den som har haft rollen som Jesu förelöpare, Messias vägröjare, har nu försvunnit från scenen, och allt fokus är nu riktat på evangelisten Markus verkliga ärende – Jesus från Nasaret och hans budskap om frälsning för alla människor.

Det Guds budskap som Markus beskriver att Jesus förkunnar är kort, men fyllt av betydelse. Det innehåller egentligen fyra fristående påståenden om Guds verklighet som var för sig kan tala till oss, men som tillsammans vill visa på något alldeles avgörande.

Tiden är inne. Att tiden är inne betyder inte att något eller några saker råkade hända eller sammanfalla på ett lyckligt eller olyckligt sätt. Det betyder att Gud med sin tid på ett särskilt sätt har gripit in i den tid som vi kan mäta och uppfatta. Guds tid och vår tid har kopplats samman, allt utifrån hans vilja och beslut.

Guds rike är nära. Guds rike, det rike som är i fullkomlighet bortom vår verklighet, men som också är något verksamt och kännbart i vår tillvaro, gör sig påmint och pockar på. Gud vill med beslutsamhet, men samtidigt med varsamhet låta sin närvaro och aktivitet, sitt rike sprida sig omkring oss och inom oss.

Omvänd er. Men för att det ska bli möjligt behövs något av oss, ett nytt perspektiv i tillvaron och ett nytt fokus på en särskild del av den: Guds närvaro i den. I begreppet att omvända sig ligger både att vända sig bort ifrån något och att vända sig till något. Det som omvändandet till handlar om är Gud, det som omvändandet bort ifrån handlar om allt det som hindrar mitt vändande till min himmelske far. Att omvända sig är alltid något befriande.

Tro på budskapet. Att vända om till Gud handlar också om att lita på den jag har vänt om till. Våga tro att den omsorg som jag kanske har hört talas om kanske till och med själv upplevt, den är verklig, och att det finns mer att hämta av den varan, än vad jag tidigare hämtat. Om tro är en rörelse, så kan vi tänka på den som en färd neråt, mot hela tiden nya djup av Guds omsorg och trofasthet.

Jesu fyra sentenser eller påståendet talar tillsammans om något mycket grundläggande i den kristna tron: nämligen att Gud är närvarande och på riktigt, att han är det just nu, och att det finns mer av honom och det han har att ge när vi öppnar oss för den verkligheten.

Dessa ord kan också bli en bön, kanske för just den här dagen: Käre Herre, låt denna tid få vara din tid. Låt mig få uppleva ditt rikes närvaro. Ge mig nåden att få vända om till dig, och skänk mig nya djup av tro på budskapet om dig. Amen.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen, och för att du bjuder på varje dag. Tack för att du har kommit in i vår tid och vår verklighet, och kallar på oss och vill dra oss till dig. Tack att du är här, nära – hjälp mig att lita på det. Tack att du kallar mig till omvändelsens befrielse och hjälper mig att växa i tro på dig och på det budskap som är av dig.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: