2020-05-08: Kvällsandakt

Fredag, 8 Maj, 2020.
Psalm 646 – ”Grip du mig, Helige Ande”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, du som ger den frid som ingenting annat kan ge, kom med den friden nu, och med uppmärksamhet på din närvaro och på vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:16-20

”När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.”

Betraktelse

Efter att Markus har berättat om hur Jesus återvänt till sin hemtrakt Galileen och där börjat predika, vilket vi läste om i morse, berättar så evangelisten Markus om hur Jesus kallar sina första lärjungar. Detta sker uppe vid Galileiska sjön, och dessa de fyra första lärjungarna som Jesus kallar, är också de som kommer att stå honom närmast. Det kommer vi att se längre fram i vår vandring genom Markusevangeliet.

Alla de fyra första lärjungarna som Jesus samlade var dessutom fiskare, och kopplat till det finns i denna text ett slags dubbelhet som är intressant. För å ena sidan, så är det precis detta, deras tidigare erfarenheter, som Jesus knyter an till när han tar dem i tjänst för sig och sitt rike. Likheten är ju egentligen ganska uppenbar i den bild Jesus använder: De ska vara människofiskarna, som med evangeliet som krok (eller kanske nät) ska försöka samla in så många fiskar (männsiskor) som möjligt.

Men, vi kan vända på myntet. För det står samtidigt att de nyblivna lärjungarna lämnade både sina arbetsredskap och sina sammanhang när de började följa Jesus. Det är precis häri som den intressanta dubbelheten består: Att bli en lärjunge till Jesus är att komma in i ett nytt sammanhang, få ett nytt uppdrag, där allt det vi kan och har varit med om kan vara till hjälp, men där vi samtidigt får nya arbetsredskap. Vilka redskap det är kommer vi att se längre fram i Markus evangelium.

Som lärjungar till Jesus, som hans efterföljade, som människofiskare, kan våra kunskaper och tidigare erfarenheter bli tillgångar i vår tjänst för Gud och Guds rike. Kanske inte alltid så som vi förespeglar oss, men alltid som Gud har tänkt, när vi låter honom leda. Därför kan det vara något gott att be över tidigare erfarenheter vi har, särskilt negativa sådana, och fråga vår himmelske Fader om det där negativa och till synas meningslösa inte kunde få en mening genom att komma till användning för honom och hans rike.

Allt som har drabbat oss har inte en mening, men det kan få en mening, om Gud får ett ord med i laget. Det gäller också den här dagen. Och som människofiskare är vårt arbetsredskap, våra krokar och nät, evangeliet. En fiskare behöver ha bra koll på sin utrustning. Det behöver människofiskare också.

Förbön

Käre Herre, tack för att du har tagit mig i din tjänst för ditt rikes och för din mänsklighets skull. Tack för de gåvor och verktyg du har gett mig i detta. Hjälp mig att se vad av allt det som är jag, som du vill använda. Hjälp mig att se din både ledning av och omsorg om mig i min tjänst för dig,

Käre far, vi ber dig denna kväll: låt oss få gå till vila under ditt beskydd denna natt. Förbarma dig över hela din värld, grip in i allt det som nu sker. Kom med din frid till alla som är rädda och oroliga, kom med helande till de sjuka, kom med kraft och vishet till de vårdande. Gör dig känd för dem som inte känner dig, dra dem till dig med din kärleks band. Låt din välsignelse och frid vila över oss ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: