2020-05-06: Morgonandakt

Onsdag, 6 Maj, 2020.

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Psalm 68 – ”Jag tror på Gud som med sitt ord”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:9-11

”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.””

Betraktelse

I andakten denna morgon fortsätter vi den vandring igenom Markusevangeliet som vi påbörjade igår kväll, och som vi kommer att fortsätta under många andakter framöver, även om enskilda dagar kan innebära att andra avsnitt ur Bibeln läses.

Markus, evangeliets upphovsperson, brukar uppfattas som den Markus som nämns på flera ställen i Nya Testamentet (Se Apg 12:12, 25, 15:37f), och som var en medarbetare i den allra första kristna kyrkan, bland annat som tolk/sekreterare åt Petrus under dennes tid i Rom (se 1 Pet 5:13). Markus evangelium tros vara det äldsta av de fyra, skrivet på 50- eller 60-talet e.kr. och har troligen varit underlag för Lukas och Matteus när de sammanställde sina respektive evangelier.

Igår såg vi att Markus mycket kortfattat inleder sin redogörelse för Jesu liv och gäning och helt kort berättar om Johannes döparen. Idag ser vi att Markus lika kortfattat berättar om Jesu dop. Jesus kommer från sin hemstad uppe i Galileen ner till Jordan, platsen där Johannes samlat människor och predikat omvändelse för dem och döpt dem.

Jesus behövde inte döpas, vilket Johannes också påpekar när Matteus berättar om dennna händelse (Se Matt 3:13-17). Jesus behövde inte omvända sig, eftersom han till skillnad från alla oss andra aldrig syndat, aldrig gjort något som bryter mot Guds vilja. Att han döptes markerar något annat – nämligen starten på hans uppdrag som mänsklighetens frälsare. På samma sätt är vårt dop starten på vårt uppdrag som kristna: att vara medarbetare i Guds Rike.

Inte heller blir Jesus Guds Son här, Gud adopterar inte Jesus i och med dopet eller någon annan gång. Han är Sonen av evighet, född av Fadern före all tid, som det heter i den Nicenska trosbekännelsen. Men en liten bit vem han är avslöjas för oss när Fadern säger det han säger.

Vi kan notera att detta är ett av få bibelställen där hela treenigheten är närvarande och beskrivs i samma sammanhang. Jesus som kommer gående och blir döpt såsom en av oss men ändå av en annan anledning, den helige Ande som visar sig i duvans gestalt och påminner om vårt dops betydelse, och Fadern som med det han säger förklarar något av Sonen för oss. Hela treenigheten finns här på plats och är verksamma för att visa för dem som är där och för oss som läser detta idag, vem Jesus från Nasareth verkligen och djupast sett är. Det vill Gud göra alltmer också för oss, också den här dagen.

Förbön

Käre Far, tack att du ger oss en ny dag. Tack att du lät din Son bli människa som vi, bli som en av oss, till att leva ett liv som vårt och dö vår död. Tack att du med hela din närvaro vill uppenbara alltmer vem han är, och vem du är. Och tack att du med din helige Ande vill prägla oss till bära något mer av dig i oss. Den här dagen ber vi dig om något som präglar oss något efter din avbild.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: