2020-05-06: Kvällsbön

Onsdag, 6 Maj, 2020.

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Psalm 40 – ”Kristus vandrar bland oss än”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:12-13

”Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markusevangeliet, som påbörjades igår kväll, fortsätter. Imorse läste vi om hur Jesus döptes och hur det markerade starten på hans offentliga verksamhet, som är hans undervisnings- och helandetjänst, men framför allt frälsningstjänst på korset: när han led och dog i vårt ställe, för att försona mänskligheten med Gud.

Den här kvällen läser vi om hur Jesus efter sitt dop drivs av Anden ut i öknen och där sätts på prov. Provet varar i 40 dagar, vilket gör parallellen tydlig: Jesus prövas i öknen precis som Israels folk prövades i öknen i 40 år. Den som prövar Jesus är Satan. Ondskans centralgestalt går i Bibeln under flera namn, som alla var för sig säger något om ondskans arbetssätt och potential i den här världen. Namnet Satan betyder Anklagaren, vilket visar på ett av ondskans destruktiva arbetssätt: att anklaga oss, påminna oss om våra fel och brister, och på så sätt dra oss bort från Gud och hans nåd.

Hos såväl Matteus som Lukas är detta avsnitt avsevärt längre och innehåller också ett samtal, eller något av en debatt mellan Jesus och Satan utifrån olika ord ur Gamla Testamentet (Se Matt 4:1-11; Luk 4:1-13). Markus beskriver, precis som vi sett tidigare, också denna episod mycket kortfattat, vilket gör att det verkligt viktiga framstår särskilt tydligt: Också den här kvällens korta text är en påminnelse till oss som försöker tro och leva som Jesu lärjungar, att vi har en Gud som vet hur vi har det, som har delat våra livsvillkor i den här världen och som är förmögen att känna med oss, eftersom han själv har upplevt vad vi kan uppleva, till och med prövningarna.

I dessa versar är Jesus prövad, men inte utlämnad. Han står, trots att situationen han är i väl upplevs som farlig och olustig, under Andens ledning och änglarnas beskydd och betjäning. Det gäller också oss. Sedan vi, precis som Jesus, blivit döpta och inlett vår tjänst som medarbetare i Guds rike, kan också vi vara prövade. Men vi är aldrig helt utlämnade, även om det för oss i en viss tid eller situation kan kännas så. Andens ledning och änglarnas beskydd och betjäning är verksamma uttryck för Guds kärlek och omsorg också idag, för Gud är levande och verksam, och älskar oss som sina barn, också idag.

Förbön

Gode Gud, tack för den här dagen. Tack att du i Jesus Kristus blev människa för vår skull. Tack att vi både kan få lita på att du vet hur vi har det och känner med oss, och att din Andes ledning och dina änglars beskydd är något verksamt också idag. Herre, kom med mer av andlig klarsyn så att vi ytterligare kan se dig verka i oss och omkring oss, och därmed än djupare kan få prisa dig för den du är och det du gör.

Vi ber denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: