2020-05-05: Morgonbön

Tisdag, 5 Maj, 2020.

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Psalm 245 – ”Jag nu den säkra grunden vunnit”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, till dig sätter jag mitt hopp. Den här stunden förtröstar jag på din närhet, att du är här och vill komma till tals med mig. Kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag hör vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 25:1-6

Av David. Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud, jag förtröstar på dig: svik mig inte, låt inte mina fiender triumfera! Den som hoppas på dig blir aldrig sviken, men den trolöse skall stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat.

Betraktelse

Den här morgonen läser vi några versar från en av de många psalmer i psaltaren som kung David skrivit, och i dessa versar gör David tre saker som det är gott också för oss att göra då och då, till exempel varje ny dag.

Det första David gör i dessa versar är att han talar tydligt till Gud om sin tro: Herre, jag sätter mitt hopp till dig, du min Gud, jag förtröstar på dig. David behöver inte göra detta för att Gud ska kunna se och förstå vad som ligger på Davids hjärta, precis som inte heller vi behöver tala om för Gud vad vi tänker och tror och hur vi har det, för att han ska veta. Men det är oändligt gott för oss att göra det, för det påminner oss om något som Gud vet mer om än vad vi själva gör: vårt hjärtas längtan efter honom.

Det andra David gör i dessa versar är att han uttrycker sin längtan efter mer av Gud, efter en djupare relation till och gemenskap med honom: Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig… Inte heller det behöver varken vi eller David göra för Guds skull, för Gud vet om denna längtan i oss, eftersom han själv är dess upphov. Men det är något oändligt gott för oss själva om och när vi gör det, för då brister något litet av alla de band inom oss som drar oss åt ett annat håll än in i vår himmelske Faders famn.

Det tredje David gör är att påminna Gud om vem Gud är och om vad han tidigare har gjort: Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Inte heller det behöver David göra – Gud glömmer inte vem han är eller vad han har gjort, men det kan däremot vi göra. Därför är det alltså gott för oss att också påminna oss själva om vem och hur Gud är och vad han har gjort, för det påminner oss om att Gud är och gör, att han är levande och verksam.

Alla dessa tre saker, att tala tydligt till Gud om sin tro, uttrycka sin längtan till Gud efter mer av honom, och att påminna sig själv om vem Gud är och vad han har gjort för oss, alla dessa tre saker kan vi göra, och är det gott för oss att göra då och då, till exempel den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen, och för att du bjuder på varje dag. Hjälp oss den här dagen hålla igång bönens samtal med dig. Kom med din helige Ande till att hjälpa oss att tala, om vår tro, om vår historia med och våra erfarenheter av dig, och om vår längtan efter mer av dig. Och om allt det andra som ligger på våra hjärtan, som du redan vet om, men som det är gott för oss att få tala om.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: