2020-05-05: Kvällsandakt

Tisdag, 5 Maj, 2020.

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Psalm 39 – ”Jesus från Nasaret går här fram”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 1:1-8

”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. – så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.””

Betraktelse

Det händer att den som vill läsa Bibeln och frågar var man ska börja får svaret: Markusevangeliet. Det är inte säkert att det svaret alltid är rätt, men ofta kan det vara det. Markusevangeliet, som är det kortaste av Nya Testamentets fyra berättelser om Jesus liv, undervisning och gärning, är en utmärkt introduktion till vad Jesus sa och gjorde under sin vandring på jorden, och vad det kan betyda för oss idag. Därför kommer vi i dessa andakter framöver, även om vi ibland sticker emellan med annat, att läsa igenom just Markusevangeliet från början till slut.

Detta sker inte för att du som läser dessa andakter just skulle vara ovan vid eller främmande för Bibeln. Det sker för att Bibeln alltid har mer att säga – Guds ord har alltid mer att ge, även när vi återvänder till kända bibelställen. Men om du skulle vara ovan vid och främmande för Bibeln, då ska du känna dig särskilt välkommen.

Eftersom vi idag börjar från början med Markus evangelium ser vi att Markus, till skillnad från de övriga evangelisterna, inte tycks vara särskilt mycket för långa introduktioner. Där Matteus börjar med att presentera Jesu släkttavla, Lukas med att berätta om Johannes döparens födelse och om Maria, och Johannes med att i meditativa ordalag beskriva hur Jesus är av begynnelsen och hur han är Guds ljus in i världens mörker, börjar Markus med att konstatera: Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Redan från början får vi klart för oss vilken typ av budskap Markus vill förmedla: ett glädjebudskap.

Markus gör sedan en koppling bakåt, till profeten Jesaja, för att beskriva dels vem Johannes döparen är och vilken hans roll är, och dels för att berätta något viktig för oss som läser: nämligen att Jesus, Guds Son, som är kärnan i det glädjebudskap han nu ska berätta, inte är någon plötsligt uppdykande figur, utan den väntade och efterlängtade, som är omtalad och förutsagt av profeterna.

När Markus sedan fortsätter att berätta om Johannes Döparen kan det vara gott för oss att bli påminda om dennes tre roller. Johannes var både Jesu släkting (se Luk 1-2), hans vän (se Joh 3:27-30) och hans medarbetare, den som skulle röja vägen för Jesus (Se ovan).

På samma sätt är det med oss som nu läser dessa rader: vi är Jesu släkting på så sätt att vi får kalla hans Fader för vår far, och Jesus för vår broder. Han är vår vän eftersom han har gett sitt liv för oss, det liv han har sagt att han skall ge för sina vänner (Se Joh 15:13). Och vi är genom dopet kallade att vara medarbetare i hans rike, och då inte minst i uppgiften att i och genom våra liv bereda väg för honom.

Alla dessa tre saker till Jesus, släkting, vän och medarbetare, är vi och får vi vara, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, tack att vi får kalla dig för vår Far, och Jesus för vår broder. Tack för att din Son gav sitt liv för oss, och ser på oss som sina vänner. Och tack att du anförtror oss att vara dina medarbetare, för världens och för ditt rikes skull. Vi tackar dig också för djupet i ditt ord: tack att det alltid finns mer att upptäcka, när vi låter dig tala. Gör vår hjärtan längtande och lyssnande efter din röst.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: