2020-05-04: Kvällsandakt

Måndag, 4 Maj, 2020.

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Psalm 189 – ”Bliv kvar hos mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Allsmäktige Gud, min himmelske far! Jag vill tacka dig för den dag i mitt liv som nu närmar sig sitt slut. Särskilt tackar jag för … och för … Det är härligt att få leva som ditt eget, älskade barn, nu och alltid – i din helige Ande och genom min Frälsare Jesus. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 119:105

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Betraktelse

Den lampa psalmisten använder som bild för hur Guds ord fungerar är inte som en nutida pannlampa för nattorientering som kastar en vit ljuskägla hundra meter framåt vägen. Snarare är det en oljelampa i bränd lera, som vandraren bär lågt hängande i en liten kruka med öppning framåt, så att den kastar en liten upplyst fläck på stigen, just där man ska sätta nästa steg.

Det är med Guds ords upplysning som det var för Abraham – han får se vad nästa steg är, men får ingen upplysning för hela sin livsvandring. Ännu mindre får han detaljerade besked för den enormt långa vandring den utlovade välsignelsen ska gå från honom själv till hans son Isak och vidare genom sonsonen Jakob och hans tolv söner, som blir Israels tolv stammar, som ska gå med Gud och hans välsignelser genom sekel efter sekel, ända fram till Jesus av Nasaret, som är alla löftens Ja och förmedlaren av välsignelse till alla generationer av människor på jorden.

Så är det nämligen att gå i tro även för oss, att bara få se så mycket av vägen som vi behöver just nu. En människa behöver inte (och kan inte) försöka greppa om hela sitt liv och dess mening och uppgift i en samlad helhetsförståelse och vägplan för resten av livet. Ofta längtar man efter det, eftersom en del av det mänskliga är att vilja kontrollera och styra sitt liv.

Men i stället får vi öva oss i att ta emot kort vägledning, dag för dag. Efterföljelsens och lydnadens väg kommer oss till mötes ”blott en dag, ett ögonblick i sänder”. I Guds ords ledning får man ljus över sitt livs väg för den lilla bit man behöver se framåt just nu. Det är så man lär sig förtrösta på Gud i stället för på sig själv – att övas i tro.

Förbön

Käre Far, tack för den här dagen. Hjälp mig att i tro leva en dag och ett steg i taget, i ljuset av din ledning och ditt ord. Hjälp mig att den här dagen ta emot ledning just för den här dagen, och att imorgon göra likadant. Hjälp mig att se hur ditt ord vill lysa upp min väg just den här dagen och den här stunden, att gå dit du leder och vara där du är.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: