2020-05-03: Morgonbön

Söndag, 3 Maj, 2020.
Psalm 40 – ”Kristus vandrar bland oss än”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Gud, gör mitt inre till en plats där du bor. Väck glädje och sång över dig inom mig, och kom här och nu med din stillhet, så att jag kan höra det du har att säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 13:31-35

‘När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”’

Betraktelse

I andakten denna söndagsmorgon läser vi den evangelietext som läses i många gudstjänster runt om i Sverige idag. I bland annat Svenska kyrkan heter den här dagen fjärde söndagen i påsktiden, och temat/överskriften den här dagen är vägen till livet. Den här söndagen hjälper oss att meditera över att vi som kristna är på väg mot ett bestämt mål, gemenskapen med Gud i evigheten hos honom, och att det finns en väg dit: Jesus Kristus.

När vi är ute och till exempel kör bil, följer vi skyltar för att komma dit vi ska. I livet som kristen behöver vi också skyltar för att nå det kristna livets mål, himlen. Det är gott om vi kan uppfatta bönen, läsningen av Guds ord och gudstjänsten och nattvardsbordet som sådana skyltar som vill visa oss vidare på vår väg mot den fulla gemenskapen med Gud. Och ju oftare vi tittar på skyltarna, desto mindre är chansen att vi hamnar fel. Vi stannar denna morgon kort upp inför tre fraser i texten, som vi kan tänka på som vägvisare, för de pekar på något viktigt för oss i vårt liv med Gud, på vår väg till livet.

Den första frasen är: dit jag går kan ni inte komma. Några versar senare kompletterar Jesus bilden, då har berättar att han går bort för att bereda plats för oss, för i hans Faders hus finns många rum, och han skall komma tillbaka och hämta oss till sig (se Joh 14:2-3). Detta påminner oss: det är det som Jesus gör för oss som gör himlen möjlig. Jesus gar berett en plats för oss i Faderns hus genom det han gjorde på korset.

Den andra frasen är: Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Ett bud från Jesus är inte ett tips, det är en befallning. Jesus ger oss som försöker leva som hans lärjungar befallningen att älska varandra, så som jag har älskar er. Han har gett oss ett exempel att följa, genom sitt liv och sin död på korset. Jesus befaller oss att älska, men har visar oss också hur vi ska göra.

Den tredje frasen är: Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Människor ska kunna märka att den som följer Jesus har funnit något, och själv vilja finna det. Då blir vi själva genom våra liv vägvisare till Jesus. Och det är vår uppgift som hans lärjungar, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, du som är livets Gud, som gett oss livet, och som vill ge oss mer av ditt liv, vi ber dig: led oss idag ytterligare en bit på den väg som leder till dig. Hjälp oss att lita på att det är din Son som är vägen till livet, och att det han gjort på korset är det som håller och räcker, när vi litar på det. Inspirera och led oss idag i våra liv som din sons lärjungar

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: