2020-05-03: Kvällsandakt

Söndag, 3 Maj, 2020.
Psalm 275 – ”Led, milda ljus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 2 Mosebok 13:20-22

”Israeliterna bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.”

Betraktelse

Precis som i morse stannar vi nu ikväll upp inför en text som särskilt hör till den här söndagen. Den här dagen har i många kyrkor överskriften Vägen till livet, och i andakten i morse uppehöll vi oss vid några fraser som vi kan tänka på som vägvisare för oss på den där vägen, eftersom de pekar på något viktigt i våra liv med Gud, och också nu ikväll kan vi på tänka på de versar vi läser på ett sådant sätt.

Texten ikväll är en påminnelse om en mycket central tanke i den kristna tron: Tanken om att Gud leder sitt folk. Läsningen ikväll är ett kort utdrag, en ögonblicksbild från det främsta och troligen mest välkända exemplet på detta: Gud leder sitt utvalda folk från slaveri och förnedring i Egypten hem till det land som han har lovat dem. I den berättelsen finns en stark parallell till hur Gud vill leda också dig och mig, i våra liv idag.

Att Gud ledde sitt utvalda folk betydde inte att det utvalda folkets vandring var bekymmersfri eller att folket alltid så villigt lät sig ledas hela vägen hem. Men Gud var hela tiden med, och var hela tiden beredd att börja om när folket i andlig bemärkelse vandrade bort från honom. Guds trofasthet var djupare än folkets, precis som Guds trofasthet är djupare än vår. Också om vi skulle glömma honom glömmer han aldrig oss. Gud vill leda oss och dra oss till sig, och gör det också. Men han drar inte hårdare än att vi klarar av att stå emot. Han tvingar sig inte på oss, för så verkar inte kärleken, men han längtar efter oss och efter av oss. Det är när vi slutar hålla emot som vi kan komma honom närmre och uppleva hans ledning tydligare.

Det ligger också någonting gott tänka på i detta att Gud ledde på ett sätt på dagen, och ett annat på natten i den här kvällens text. Molnpelaren syns bättre än elden på dagen, på natten är det tvärtom. Det påminner oss om någonting: att Gud vill leda oss på ett för oss synligt sätt. Guds ledning, hans verksamhet i den här världen, är inte tänkt att vara någon mystisk aktivitet som bara ett fåtal tillåts upptäcka. Det är något Gud vill för alla människor. Också dig och mig. Också den här dagen.

Förbön

Käre Far, tack för den här dagen. Tack att du vill leda oss på den väg som leder till dig. Hjälp oss att inte hålla emot när du vill dra oss närmre dig, och hjälp oss att se hur du leder, både i det stora och i det lilla. Vi tackar dig för din stora trofasthet, att du låter oss få vända om till och börja om med dig, men ber dig om hjälp att alltid få förbli i din närhet.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: