2020-05-01: Morgonandakt

Fredag, 1 Maj, 2020.
Psalm 97 – ”Jag behövde en nästa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 9:35-38

Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.«

Betraktelse

I bibelläsningen denna morgon möter vi Jesus i det sammanhang där vi oftast möter honom i evangeliernas beskrivningar: på vandring bland människor och i tjänst för människor. Vandringen går omkring i alla städerna och byarna, och tjänsten för människor utgörs av undervisning, förkunnelse och helande. Evangelisten Matteus summerar med en enda mening, den första i bibelläsningen denna morgon, stora delar av Jesu verksamhet.

Med en enda mening, den andra i bibelläsningen denna morgon, summerar Matteus mycket av det som var motivationen för Jesus till att göra det han gjorde: När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Det är Jesu sinne, hans inställning till oss, som driver honom. Hans kärlek till oss människor gör det omöjligt för honom att titta bort eller att inte gripa in.

Men förutom att gripa in talar Jesus också till sina lärjungar. Han konstaterar att skörden är stor med arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare i sin skörd. Jesus säger inte detta för att bördan skulle vara honom övermäktig. Han är själv Gud och ska snart bege sig till det kors där han skall dö för hela sin mänsklighet och bära allt det vi gjort fel, för att vi genom att komma till honom med vårt hjärta ska kunna få frid med Gud.

Jesus säger det han säger för att han efter sin uppståndelse ska gå till Fadern och istället sänder ut lärjungarna som sina representanter i den här världen. Och där någonstans befinner vi oss idag. Det är vi, Jesu lärjungar idag, som inte kan bära allt ensamma. Det är vi som behöver både honom och varandra, för också idag är skörden stor. Illa medfarna och hjälplösa människor finns det minst lika gott om i världen nu som då, och får utan hedre, det är djupast sett alla dem som inte känner den store, gode herden, Jesus själv. Skörden är stor, också nu, men arbetarna är få, också nu.

Idag är det vi som försöker vara och leva som Jesu lärjungar som är hans representanter, det är vi som är de få arbetarna. Vi har uppdraget att göra det Jesus gjorde: vara bland människor och till tjänst för människor. Att göra det Jesus gjorde: undervisa om Guds rike, förkunna det glada budskapet, vara redskap för Guds helande. Alla kan göra detta på något sätt, men allra först kan och ska vi alla göra det som Jesus befaller sina lärjungar i läsningen denna morgon: be. Be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och be om att få mer av det sinne och den blick för människor som Jesus hade och har, så att Jesu drivkraft till att göra det han gjorde blir vår drivkraft till att göra det vi ska göra. Låt oss börja den här dagen med att be om det. Att be är det första, men inte det enda, vi kan och ska göra, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack att du hör vår bön, tack att du är hos oss redan innan vi ropar till dig. Tack att du sände din Son i världen för vår skull. Tack för den oändliga kärlek till din skapelse och mänsklighet som du har visat oss i och genom Jesus Kristus. Vi ber dig, käre Herre, om att för egen del få ett sinne och en blick för människor som mera liknar hans. Vi ber dig också att sända fler arbetare, så att den stora skörden för ditt rike kan bärgas.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: