2020-05-01: Kvällsbön

Fredag, 1 Maj, 2020.
Psalm 288 – ”Gud, från ditt hus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Galaterbrevet 6:9-10

”Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder.”

Betraktelse

I andakten i morse läste vi en evangelietext där Jesus gör det som han gör för det mesta när vi läser om honom i evangelierna: han är ute bland människor och betjänar dem, och han gör det eftersom han ser hur vi människor har det och fylls av medlidande med oss. Och så läste i morse om hur Jesus mitt i detta befallde sina lärjungar att be, att be skördens Herre (Gud) att sända ut fler arbetare, eftersom skörden är stor och arbetarna få.

Detta är en uppmaning också till oss som försöker tro och leva som lärjungar till Jesus idag. Vi kan och ska se på oss själva som skördearbetare, som fått uppgiften att bärga den stora skörden, det vill säga leva bland människor och älska och tjäna dem, såsom Jesus gjorde och gör, så att fler kan lära känna honom. Och så ska vi be om fler arbetare till skörden. För det arbetet behöver vi uppmuntran, och därför läser vi nu ikväll dessa versar från Galaterbrevet.

Paulus uppmanar dem han skriver sitt brev till, och oss som läser det idag, att inte tröttna på att göra det som är rätt, att skörden kommer, men kräver uthållighet. Dessa ord är en hälsning till oss i vårt arbete för Guds rike, inte för att Bibeln först och främst är en hurtig motivationsbok, utan för att Bibeln först och främst är Guds Ord, det är ord från honom som känner oss bättre än vad vi själva gör, och som vet vilka ord vi behöver höra i vårt liv som lärjungar och i vårt arbete med skörden. Därför finns dessa ord här, och är tänkta också för oss.

Att ha fått gåvan att vara uthållig i till exempel bön för någon eller i att svara på frågor om tron eller i att hjälpa någon som behöver det under lång tid, det är en mycket fin gåva, och något verkligt välsignat. För alla oss andra, är det gott att bli påmind om och uppmuntrad till uthållighet, av till exempel de ord vi läser den här kvällen.

Sedan uppmanar Paulus också till att så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Varför skulle trosfränderna, det vill säga andra som försöker leva som lärjungar till Jesus, vara viktigare än andra? Svaret är: det är de inte. Men jag tror Paulus särskilt nämner dessa för att de lätt glöms bort. Om du någon gång haft en riktigt positiv och uppmuntrande arbetskamrat så vet du hur mycket det kan betyda en tung arbetsdag. Sådana arbetskamrater är vi kallade att vara i kyrkan. Gåvan att vara uthållig är så viktig i arbetet med skörden, precis som gåvan att kunna uppmuntra arbetskamraterna är det.

Kyrkan får aldrig bli en gemenskap där vi mest kliar varandra på ryggen och aldrig går ut och möter de människor som Jesus vill möta genom oss. Men vi kan heller aldrig räkna med att människor hittar hem till en plats där det inte finns kärlek och uppmuntran. Låt oss av den anledning verkligen försöka att göra gott mot alla människor, också den här dagen.

Förbön

Käre Far, tack för den här dagen. Du vet vad den har innehållit och vad det gjorde med mig. Omslut allt det som rör sig inom min och omkring mig med din frid. Tack att jag får vara din, ditt barn och arbetare i din skörd. Hjälp oss i vårt uppdrag att möta människor och att tjäna dem med din son som förebild. Ge oss uppmuntran och uthållighet till att göra gott mot alla människor.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: