2020-04-30: Morgonandakt

Torsdag, 30 April, 2020.
Psalm 544 – ”Sörj för mig, min Fader kär”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Hebréerbrevet 12:1-3

”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.”

Betraktelse

Vi har alltså ett (livs) lopp att genomföra, ett mål framför oss, som det gäller att ha i sikte och skynda fram emot. Idrottstävlingar var vanliga i antikens städer. Alla hade sett dem och begrep den bilden, och Paulus använder den ofta för att sporra sina brevmottagare. Det han talar om är inte att jogga eller promenera i solsken, utan hård och upprepad träning, uthållighet, att det bara är en som vinner loppet. Den som kom först i en olympisk tävling hyllades överdådigt, fick inte bara en lagerkrans och poem utan kanske också en staty rest över sig i hemstaden och ärades livet ut.

Jesus var en vinnare, ja, Segraren med stort S, efter ett ohyggligt påfrestande lopp som kostade honom livet, men förde honom till gudomlig härlighet. Det är honom vi ska ha för ögonen och följa. Han är trons ”upphovsman”, archegós på grekiska. Ordet avser en anförare, en ledare som går först och banar väg – och som därigenom ”fullkomnar” tron, och gör det möjligt för oss att nå samma mål. I ”fullkomnandet” ligger inte bara att Jesus är ett perfekt exempel som vi kan beundra på långt håll, utan också att han hjälper oss att tro, ger oss av sin energi, befriar oss från hinder – särskilt de som ligger i vår egen svaga karaktär och brist på uthållighet.

När Jesus återvände till sin himmelska härlighet har han inte dragit sig undan från den mänsklighet han gav sitt liv för. Han är lidelsefullt intresserad av sina älskade. Det är därför han ”vädjar för oss” (Rom. 8:34) hos Fadern, och som någon uttryckt det ”attesterar alla våra räkningar och rekvisitioner”. Ber vi Gud om förlåtelse för de synder vi ångrar men ändå inte kan ta bort, så ber vi om det ”i Jesu namn” eller ”för Jesu skull”. Och han bekräftar vår begäran med sitt namn: ”Ja, denna räkning betalas av mig. Jesus.” Vidare säger han att han går till Fadern för att bereda oss rum (Joh. 14:2). Han skyddar oss från onda makter, som annars lätt besegrade oss. Han sänder oss gåvor från himlen, och ger sin helige Ande både till hela Kroppen, kyrkan, och till varje ”cell” i den. Det är gott att ha en sådan Frälsare.

Förbön

Gode och underbare Gud, tack att du sände din Son som vår försonare och förebild. Tack att han inte bara visat och öppnat vägen till dig, utan också är vägen till dig. Tack för det dagliga livet med dig, tack för gåvorna, tack för kraften, tack för friden. Käre himmelske Fader, vi ber dig: ge oss av nåd allt detta också den här dagen, och öppna vår blick för allt det du gör och ger.

Käre far, den här dagen ber vi på nytt om din närvaro och ditt ingripande i världen och i allt det som sker i den just nu. Gode Gud, kom med vishet till de styrande, med helande till de sjuka, med kraft till de vårdande, med frid till de döende. Led oss igenom den här dagen, så att det får bli en dag till din ära och i din närhet. Låt oss den här dagen få upptäcka något mer av dig och av din kärlek till oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: