2020-04-30: Kvällsandakt

Torsdag, 30 April, 2020.
Psalm 79 – ”Gud är mitt ibland oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Jesaja 43:25 & 58:8-11

”Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull. Jag minns inte mer dina synder.” Jes 43:25

”Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ’Här är jag.’” Jes 58:8-11.

Betraktelse

Man kan se de två bibelcitaten här som orsak och verkan. Det första (ur Jes 43) beskriver vad Gud gjort och gör – utplånar mina brott, så att han inte ens själv kommer ihåg dem. Verkan av det kommer i Jes 58: då bryter gryningsljuset fram för mig, mina sår läks.

Där det förut bara var mörker, smärta och andnöd kommer ljuset tillbaka, livet börjar igen, ensamheten ersätts av Guds otroliga närhet. Jag behöver bara skicka en andeviskning mot himlen, ett rop utan ord, för att genast få svaret ”Här är jag”.

Erfarenheten av frälsning och Guds närhet gör den försonade människans liv till ett triumftåg. Hon drar segrande fram, utan hinder av alla de synder och bundenheter som förut tyngde och pressade henne. Hon är fri och glad, ty hennes ”rättfärdighet”, dvs. Jesus Kristus, går först i triumftåget, som avslutas av Herrens ”härlighet”, som är Jesus Kristus. Känner vi det så? Troligen inte.

Men om vi kunde se oss själva med änglarnas evighetsvakna ögon, skulle vi inte fästa oss så mycket vid det vi känner nu mest varje dag: att vi här och nu, precis som vår Herre var på jorden, är klädda i vår ”förnedringskropp”, utan på djupet och för gott är klädda i hans ”härlighetskropp” (Fil 3:21). En gång i evigheten kommer vi också att kunna se det så, genom försoningens allt förändrande faktum: våra liv har blivit ett med hans, så att hans rättfärdighet retroaktivt har genomsyrat våra liv ända från starten till 100 % av det som Gud ville med oss. Saligheten har invaderat oss totalt, alla tårar har torkats av, vi är framme.

Förbön

Käre Herre, himmelske Fader, tack för den här dagen. Tack att ditt ljus bryter fram i världen, tack att du svarar när vi ropar, även om vi inte alltid ser och förstår det. Tack att du helar och upprättar din skapelse och allt som är i den. Hjälp oss att denna kväll, i tillit till att du är här och hör oss som du har lovat, söka dig och tala med dig om allt det som ligger på våra hjärtan.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: