2020-04-29: Morgonandakt

Onsdag, 29 April, 2020.
Psalm 4 – ”Hela världen fröjdas Herran”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 100

En tacksägelsepsalm. Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

Betraktelse

Igår morse plockade vi fram två korta sentenser ur den här psalmen, två sentenser som inte skulle stanna vid goda påminnelser om vad livet med Gud innebär för en människa, utan två sentenser att försöka ta med ut i livet varje dag, så att livet varje dag blir ett liv där Gud får vara med lite mer, och sätta sin prägel på en lite större del av vårt liv och våra dagar. Sedan visade det sig att det finns fler sentenser från den här psaltarpsalmen att ta med ut i det dagliga livet med Herren. Därför ska vi också denna morgon stanna upp inför två korta avsnitt ur Psaltaren 100.

Den första av dessa är orden besinna att Herren är Gud. Med andra ord – det är Gud och ingen annan som är Gud, också den här dagen. Det är han som bär och håller upp allt, det är han som är grunden som hela tillvaron vilar på. Därför slipper både du och jag att vara det. Inte heller den här dagen är varken du eller jag kallade till uppdraget att vara Guds vikarie, för han är i tjänst, han är levande och verksam, också den här dagen. Däremot har vi, också den här dagen, fått uppgiften att vara hans medarbetare. Och häri ligger det en skillnad. En vikarie går in i en frånvarandes ställe, medan en medarbetare samarbetar, lyssnar och verkar. Det är vårt uppdrag, också den här dagen.

Den andra sentensen är han har gjort oss, och vi är hans. En alldeles utmärkt utgångpunkt för att vara Guds medarbetare den här dagen är det faktum att Gud är vårt ursprung. Det är han som har skapat oss, satt samman vår personlighet och gett oss de verktyg i form av gåvor och talanger som han har tänkt att vi ska använda i vår tjänst för honom. Förmodligen besitter just du som läser detta en eller flera ännu oupptäckta gåvor som kan komma till användning i ditt uppdrag som Guds medarbetare. Detta inte skrivet som fjäsk till dig som läser detta, utan som ett konstaterade utifrån det faktum att Gud inte är en Gud som snålar när han förser sina barn med medel och verktyg för att tjäna honom.

Det andra ledet, …och vi är hans, påminner oss om just detta att våra gåvor och talanger, som kommer från Gud, djupast sett är tänkta att användas för honom och för hans rikes skull. Alla talanger, även de allra mest okonventionella, är tänkta att samspela i den symfoni som Gud har tänkt att hela hans skapelse ska stämma upp i. När vi ärar Gud och på andra sätt är hans medarbetare, då ger vi alltså tillbaka lite av allt det som vi har fått av Gud. Därför: Våga, som Guds medarbetare, att bruka alla dina gåvor just så, den här dagen.

Förbön

Tack käre Herre att du är den som är Gud, att du är den som bär och håller upp allt, att du är den som hela tillvaron vilar på, också den här dagen. Tack att du är levande och verksam och kallar oss att vara dina medarbetare, också den här dagen. Visa oss idag vilka av dina gåvor i vår person som du vill att vi ska använda, och vägled oss så att vi använder dem för din och ditt rikes skull.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: