2020-04-29: Kvällsandakt

Onsdag, 29 April, 2020.
Psalm 236 – ”Guds källa har vatten tillfyllest”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Hesekiel 34:11-16

”Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Betraktelse

För några dagar sedan konstaterades det att det finns många texter i bibeln som använder bilden av en herde och en fårhjord för att beskriva Guds och Jesu relation till och omsorg om oss människor. Därför kunde det vara fint att få titta närmare på ytterligare något exempel på en sådan text. Därför läser vi den här kvällen några versar från profeten Hesekiels 34e kapitel, ett kapitel som i sin helhet handlar om herdeuppdraget och hur det ska utföras. Läs gärna kapitlet i sin helhet. Dessa versar är fyllda av exempel på hur Gud vill utöva sin omsorg och sköta om alla oss som är hans får. Vi ska stanna vid två av dessa exempel på hur Guds omsorg tar sig uttryck.

Det första exemplet på detta är hur Herren säger: Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Är det ungefär samma sak som sägs två gånger här? Eller råder det kanske viss skillnad mellan att vara vilsegången och att vara bortsprungen? Att gå vilse vill ingen människa göra, men att springa bort från någon eller något, det är något som vi mera kan göra av fri vilja. Om det är Gud som någon antingen går vilse eller aktivt bort ifrån, så är det något som Gud sörjer. Men det är ingen förlamande sorg, utan en sorg som leder till handling från Guds sida: han lovar att leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Gud vill hämta oss tillbaka hem oss till sig, vare sig vi passivt kommit bort eller aktivt gått bort ifrån honom.

Det andra exemplet på detta är hur Herren säger: Jag skall valla dem på det rätta sättet. Det rätta sättet att valla fåren, det vill säga oss människor, är inte utifrån någon manual om fårskötsel, som vi skulle kunna hålla upp framför Gud och ställa honom till svars för. Det rätta sättet, det är det sätt som är bestämt och definierat av Gud själv efter hans sinne och hjärta. Sinnet som känner oss helt igenom och vet vad vi verkligen och djupast sett behöver, hjärtat som älskar oss med oändlig kärlek.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, att jag får vara ett får i din fårhjord. Hjälp mig att förbli i din närhet, att söka ditt goda och se allt det goda du redan gett och verkar. Tack att du vallar din hjord på det rätta sättet, utifrån ditt sinne som verkligen känner oss, och utifrån ditt hjärta som verkligen älskar oss. Kom med din helige Ande till mig och gör den kunskapen djupare och fastare rotad i mig.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

%d bloggare gillar detta: