2020-04-28: Morgonandakt

Tisdag, 28 April, 2020.
Psalm 10 – ”Lov, ära och pris”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 100

En tacksägelsepsalm. Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

Betraktelse

”Ny dag – nya möjligheter” finns det ett uttryck som heter. Det är inget direktcitat från Bibeln, men det finns liknande uttryck i Guds ord, till exempel Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. (Klag 3:22-23). Det är gott att påmind om varje morgon, också den här morgonen. Sedan gäller det för oss som försöker leva som Jesu lärjungar att inte låta gudsrelationen och gudskontakten stanna vid en påminnelse på morgonen, utan låta Gud vara med hela dagen.

Det är med tanke på det som vi läser Psaltarens hundrade psalm den här morgonen: I den finns (minst) två sentenser som, om vi tar dem till oss, kan hjälpa oss att inte låta umgänget med Gud stanna vid en (i och för sig aldrig så god) påminnelse på morgonen. Sentenserna kan hjälpa oss att med Herren och vår relation med honom också ut i varje ny dag.

Den första sentensen är tjäna Herren med glädje. Att tjäna Herren är ingen verksamhet som bara pågår när vi gör något särskilt som har med vår tro att göra eller i vår eventuella församling. Att tjäna Herren kan alla människor göra, varje dag. Också du och jag, den här dagen, i de sammanhang där vi finns. Allt vi gör eller kan göra idag eller en viss dag är inte att tjäna Herren, men om vi tar med oss tanken om att göra just detut i den här dagen, så kommer det att påverka både vad vi gör, och hur vi gör det, på ett gott sätt. Att tjänsten dessutom ska ske med glädje, att det är tänkt att gå till på det sättet, får vi se som en tjänsteförmån.

Den andra sentensen är träd fram inför honom med jubelrop. Här tilltar glädjen i styrka, men sammanhanget är något annorlunda. För även om hela dagen och hela livet har med Gud och vårt uppdrag att leva som lärjungar att göra, så behöver vi också särskilda och avskiljda stunder med Gud under dagen. Vi behöver träda fram inför honom, inte som en plikt, utan som en möjlighet. För i Guds närhet finns alltid något nytt att upptäcka. Inte för att han förändras, utan för att det finns mer av honom att upptäcka, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack att din nåd inte tar slut och att din barmhärtighet aldrig upphör, och tack att allt det kommer till oss på nytt varje morgon, också den här morgonen. Den här morgonen ber vi: hjälp oss att ta med oss dig ut i den här dagen och varje dag. Var oss nära på ett nytt och fördjupat sätt, från och med den här dagen, och låt oss genom våra liv idag få visa på den närvaron.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: