2020-04-28: Kvällsandakt

Tisdag, 28 April, 2020.
Psalm 280 – ”Jesus, min Herre, dig vill jag älska”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Judas brev 1:20-21

”Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv.”

Betraktelse

Bibelläsningen i andakten den här kvällen är kort, och kommer ifrån en av Bibelns kortaste böcker: Judasbrevet. Brevet är inte skrivet av Judas Iskariot, den av Jesu lärjungar som förrådde honom, utan av Judas, Jakobs bror, som det står i brevets första vers. Denne Jakob var ledare i den första kristna församlingen i Jerusalem (se Apg 21:18) och Judas och Jakob var halvbröder till Jesus (se Matt 13:55, Mark 6:3), men verkar inte ha blivit lärjungar till honom förrän efter hans uppståndelse (Se Joh 7:5, 1 Kor 15:7).

Judas skrev sitt brev till en för oss okänd församling, för att varna för falsk lära, det vill säga, för människor som förvrägde Jesu undervisningen för sina egna syften. Flera av breven i Nya testamentet innehåller något av sådana varningar, och visar på något som är viktigt också idag – nämligen nödvändigheten i att försöka hålla sig så nära källan och ursprunget som möjligt när det kommer till den kristna tron, eftersom det är där som kraften finns. Eller, annorlunda utryckt: den godaste smaken framträder när vi håller oss så nära orginalreceptet som möjligt.

Men i de två verser som vi läser denna kväll är det inte varningar som Judas skriver, utan uppmuntran och goda råd. Det goda rådet handlar om hur tron och livet ska hänga samman och samverka. Det är en god tanke att låta tron blanda sig med livet och påverka det på ett sådant sätt att det också blir synligt i livets detaljer: hur jag ser på tillvaron och det som finns i den, vilka val jag gör i mitt vardagsliv, vart jag tar vägen när livet skiftar på olika sätt. Tron kan och behöver få ett sådant fäste i en människa, att hela livet påverkas, och det är något gott.

Men i dessa versar tar Judas tanken om trons och livets sammanblandning och samexistens ett steg längre. Han skriver ju till brevets mottagare att de ska bygga [sitt] liv på er allra heligaste tro under bön i helig Ande. Tron ska alltså inte byggas in i livet, utan livet ska byggas upp inte bara av, utan också tron. Det är skillnad, det är att ta tron och konsekvenserna av den (minst) ett steg längre.

Vi kan tänka på våra liv som ett hus, och på tron som en rökelse, vars doft fyller hela huset. Då har vi låtit tro och liv komma samman, och det är något gott. Men utifrån det som Judas skriver i den här kvällens bibelversar, så skulle vi snarare pröva att se på vårt liv som ett hus, och på vår tro som husets grund. Ett sådant sätt att se på livet och trons plats i det är utmanande och kommer innebära ett arbete. Men det är inte ett arbete som vi själva ska göra, som om vi skulle måla om huset eller försöka börja ett nytt och hälsosammare liv. Det är ett arbete som Guds helige Ande ska göra. Det enda vi ska göra, är att låta honom jobba.

Förbön

Tack, gode och underbare Gud, att du kan och vill vara grunden för våra liv. Tack att det inte först och främst är vi som ska arbeta på oss själva, utan att det är du som med din helige Ande som ska verka i oss. Denna kväll ber vi dig: hjälp oss att inte stå i vägen för det som du vill göra i våra liv och i andra människors liv. Ta oss i handen och led oss med varsamhet till den plats som du har tänkt för oss.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. Amen. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: