2020-04-27: Kvällsandakt

Måndag, 27 April, 2020.
Psalm 577 – ”O min Jesus, dit du gått”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Hesekiel 36:24-28

”Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud.”

Betraktelse

”Skrift skall med Skrift tolkas” är en klassisk regel för bibeltolkning. Den hjälper oss att förstå ett enskilt bibelord som del av en stor, fulltonig helhet. Risken är annars att man läser Guds ord som den ensidige musikälskaren som lyssnar på en stor symfoni genom att enbart följa piccolaflöjtens pipiga stämma i 72 minuter. Men Guds uppenbarelse i mänskliga ord, genom mänskliga förmedlare – det vi kallar Bibeln eller den heliga Skrift – har vuxit fram genom sekler; det är därför den är så rik och komplex och måste förstås både i sin helhet och i enstaka satser.

I morse läste vi om den årliga Försoningsdagen, som gav folket Israel förlåtelse för hela det senaste året. Nu hör vi prästen och profeten Hesekiel (från början av 600-talet före Kristus) tala om hur människor alls ska bli mottagliga för Gud och hans gåvor. Problemet ligger nämligen, menar Hesekiel, i att människans innersta, som bibeln kallar ”hjärtat”, är lika mottagligt för det Gud ger som en sten. Vad hjälper Guds förlåtelse om ingen, trots sin närvaro i de yttre botceremonierna, egentligen vill ha den? Man får bara det man av hjärtat ber om.

Lösningen måste, säger profeten, ligga i att Gud gör en mirakulös hjärttransplantation, där han genom att placera sin helige Ande i en människa ersätter hennes stenhjärta med ett levande hjärta som kan känna genuin ånger, tillit, befrielse och lydnad för Gud. Så även vi, som fått allt som behövs för vår försoning med Gud genom Jesu offer av sitt eget liv, behöver öppna hjärtat för Guds Ande för att denna gåva ska bli levande och verksam i våra egna liv.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack att du vill ge oss ett nytt hjärta som slår i takt med ditt eget. Hjälp mig att bevara mitt hjärta öppet och mottagligt för dig. Gör mitt hjärta mjukt och mottagligt för din närvaro och för världens nöd. Bevara mig från att hårdhet och förhärdelse. Käre Herre, bo i mitt hjärta med din helige Ande, idag och alla dagar.

Även denna kväll ber vi dig om ditt förbarmande och ingripande i den här världen. Kom med din vishet till de styrande, kom med din frid till de oroliga och rädda, visa för de bortsprungna vägen som leder till dig. Hjälp också oss att genom våra ord och våra liv vara vägmärken som pekar mot dig och mot den tröst som finns hos dig, för alla vi möter. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. (2 Pet 3:18)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: