2020-04-26: Morgonandakt

Söndag, 26 April, 2020.
Psalm 558 – ”Herren är min herde god”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 10:22-30

‘Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.”’

Betraktelse

Det finns många texter i Bibeln som talar om Gud och dem som vill höra till honom som en herde och en fårflock. Den bilden finns på många, många ställen i båda gamla och nya testamentet, och i den här morgonens andakt läser vi ett av dessa många ställen. Det gör vi för att den här söndagen i Svenska kyrkan och i en del andra kyrkor har överskriften ”Den gode Herden,” och i den här dagens gudstjänst läses dessa versar från Johannesevangeliet. Vi ska stanna upp inför en enda mening av det som Jesus säger i texten: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Jesus säger för det första att hans får lyssnar till honom. Vi noterar att det står lyssnar till honom, inte hör honom. Att bli kristen handlar inte om att helt plötsligt börja höra röster, det handlar om att börja lyssna till rösten. Att göra det är en träningssak, det är något som man kan öva sig i. Precis som det är lättare att höra fågelsång om man tar hörlurarna ur öronen och går ut i skogen, så är det lättare att höra Guds röst om man söker stillheten och öppnar Guds ord, Bibeln. Och det lönar sig att försöka lära sig att lyssna – för Gud har många och underbara saker på sitt hjärta som han vill säga till dem som vill vara hans får, ord som är Ande och liv.

Jesus säger för det andra att han känner sina får. Att vara eller bli kristen handlar inte bara om att lära känna Gud och föröka lyssna till hans röst. Det handlar minst lika mycket om att komma till klarhet med att man själv är helt och hållet känd av Gud. Du kan pröva den tanken precis just nu. Att det finns någon som känner dig helt igenom, allting med dig, din historia, varenda aspekt av vem du är, vad du tycker om, vad du har svårt för, vad du är rädd för. Som vet allting som du någonsin sagt, gjort och tänkt. Men som inte bara har fullständig kunskap om dig, utan också hyser fullständig kärlek till dig. Det finns en sådan, och det är Gud, och Gud vill att vi ska komma till klarhet med att han känner oss helt igenom.

Och så säger Jesus för det tredje att fåren följer honom. Det gör de inte för att herden har trevliga kläder eller verkar vara sådär allmänt mysig. Fåren följer Herden för att de har upptäckt att hos honom finns det som inte bara är gott, utan dessutom alldeles nödvändigt: näring och beskydd. Jesus är Herden som inte bara vill tala till oss och känner oss, han vill dessutom att vi följer honom så att vi upptäcker det beskydd och den andliga näring som han har tänkt för oss och vill att vi får del av. Allt detta, allt det som Jesus säger i den här meningen som vi stannat upp inför den här morgonen, och allt det som den meningen rymmer, är saker att öva sig i och allt djupare upptäcka, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, att vi får kalla dig vår Herde, också den här dagen. Tack att du känner oss helt igenom, och att du älskar oss helt igenom. Tack att vi får följa dig, och att du har det och är den som vi allra djupast sett behöver. Hjälp oss, också den här dagen, att öva oss i vårt lyssnande efter din röst. Visa oss den här dagen stunder och platser där du vill möta oss.

Vi ber dig idag om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla allt detta, på ett nytt och djupare sätt än förr. Kalla fler människor till din hjord, dra oss och hela din mänsklighwr närmre dig och forma oss efter din vilja. För ditt namns och din barmhärtighets skull.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.” (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: