2020-04-26: Kvällsandakt

Söndag, 26 April, 2020.
Psalm 81 – ”Herre, samla nu oss alla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill samla dina skingrade barn, hjälp nu mig att samla mig inför din heliga närvaro och ditt goda tilltal. Hjälp mig att lyssna, så att jag kan höra din röst. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Jeremia 23:3-8

”Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren. Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid skall Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han skall bära: Herren vår rättfärdighet. Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger ”Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten” utan ”Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land.””

Betraktelse

Precis som i morse ska vi nu ikväll stanna upp inför en text som hör särskilt till den här söndagen, åtminstone när det kommer till gudstjänster i bland annat Svenska kyrkan. Den här söndagens tema i det sammanhanget, Den gode herden, går igen också i den här kvällens text. Gud låter genom sin profet Jeremia det utvalda folket veta att han vill börja om med dem. Det är en av en de tydligaste röda trådarna i Gamla Testamentet – hur det utvalda folket vandrar bort från gemenskapen med Gud, och hur Gud sedan räddar sitt folk från det de drabbas av och börjar om med dem.

Det kan vara utmanande att läsa om hur Gud fördrivit sitt folk – kan man få ihop en sådan beskrivning av Gud med den älskande och barmhärtige Fadern som Gud så ofta beskrivs som i sitt Ord? Ja, det kan man, om man tänker på att Gud är vårt ursprung, vi är skapade till gemenskap med honom och är, djupast sett, beroende av honom. Gud, som älskar varje människa med en kärlek djupare än vad vi någonsin kan förstå, sitter inte likgiltig när vi vandrar bort från honom, han älskar oss för mycket för att kunna göra det. Han för oss ibland ut på okända vägar för att visa oss på något viktigt. Men dessa vägar slutar alltid i hans närhet.

Gud ingick ett förbund med Israels folk så att de blev hans folk på ett särskilt sätt. Därför är Gud inte likgiltig när folket bryter det förbundet. På samma sätt är den som tror på och lever med Gud också i ett förbund med honom. Gud är inte likgiltig för om vi går bort ifrån honom – han älskar också dig och mig för mycket för att vara det.

Vi ska vara mycket försiktiga med att se olyckor som något som Gud aktivt sänt, men vi ska vara desto mer vaksamma och frimodiga inför att de motgångar vi möter, kan bli tillfällen för Gud att få dra oss närmre sig, om vi låter honom göra det. Frågan Varför kan vi rikta till Gud, men det är ofta betydligt mera fruktbart att fråga honom: Vad kan du göra av det här?

Gud vill som den gode herde han är hela tiden dra oss närmre sig, samla alla oss som är hans får. För hur långt borta från honom vi än tycker att vi är, så är han nära när vi vänder om till honom. Precis som Gud igen och igen i Gamla Testamentet började om med sitt förbundsfolk kan och vill Gud hela tiden börja om med oss, när det behövs. Också den här dagen.

Förbön

Käre Gud, gode Fader, du som är Herre över himmel och jord, liv och död, det som varit, det som är, och det som kommer, vi ber dig: bevara oss i din närhet. Lägg ner en längtan i oss att vara kvar i din närhet, och att komma dig ännu närmre. Tack för din kärlek till oss, tack att du känner med oss att aldrig är likgiltig inför oss, vare sig i våra medgångar eller våra motgångar. Hjälp oss att i livets alla skiften förbli hos dig.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: