2020-04-25: Morgonbön

Lördag, 25 April, 2020.
Psalm 96 – ”Öppna mig för din kärlek”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:1-9

”Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser, och i sin undervisning sade han: »Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen.« Och han sade: »Hör, du som har öron att höra med.«”

Betraktelse

Den här morgonen får vi åter läsa en liknelse. Den vill, som alla Jesu liknelser, försöka förklara något om hur Gud och hans rike verkar i denna världen, och den liknelsens miljö hämtas, precis som många av Jesu liknelser, från ett sammanhang som mer eller mindre alla som lyssnade till Jesus var bekanta med: jordbruket. Den här morgonens liknelse talar om Guds rike i termer av att så och hur det som sås ut växer olika bra på olika platser.

Men intressant nog så inleds avsnittet vi läser denna morgon med att beskriva hur Jesus förbereder sig för att alla dem som vill lyssna till honom ska kunna höra honom när han undervisar: han sätter sig i en båt och far ut en liten bit på sjön, eftersom röster och ljud hörs bättre över öppet vatten. Man kunde tänka att Jesus som är Guds son väl borde ha gudomliga resurser att kunna göra sig hörd utan särkskilda förberedelser, och så är det givetvis. Men: Jesus var också fullt ut människa, som precis som du och jag kan behöva förbereda oss, för att höras.

Sedan talar Jesus om hur en såningsman gick ut för att så. Såddan hamnade på olika typer av underlag, och endast på ett av dem blev det något som man kunde skörda. Uttydningen av det Jesus säger är inte så komplicerad: Såningsmannen är du och jag, vi har som kristna ett uppdrag att gå ut med sådden, som är det glada budskapet om Jesus Kristus och vad han har gjort för mänskligheten och kan göra för människor.

De olika underlagen är de människor vi möter som vi försöker säga något om Gud och livet med honom till. Människor tar emot sådana ord olika, för människors inre jordmåner skiljer sig åt, inte för att de är bättre eller sämre människor, utan för att det inte är rätt tid just då, den inre jordmånen är inte redo. Men inre jordmåner kan förändras. Och det finns en rätt tid för varje människa när det kommer till att ta emot den sådd som är budskapet om Gud och Jesus.

Ikväll ska vi återkomma till den här texten och lyfta fram något annat ur den. Men till dess en liten uppmaning: Tänk om du idag möter någon för vilken det verkligen är rätt tid för sådd. Därför är det tid för dig och mig att vara såningsmän – också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje dag. Tack att du ständigt sår ut ditt ord överallt i världen, och tack att det ordet också ibland får falla i den goda jorden och bära rik skörd. Herre, hjälp oss den här dagen i vår tjänst som såningsmän för ditt rike, och hjälp oss att också se till vår egen inre jordmån, så att ditt ord, din nåd och din frid kan sås ut igen och igen och växa till också i våra liv.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: