2020-04-24: Morgonandakt

Fredag, 24 April, 2020.
Psalm 177 – ”Pris vare Gud som låter”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 55:23

”Kasta din börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den rättfärdige svikta.”

Betraktelse

Den här morgonen läser vi bara en enda vers, men en vers som talar för sig själv. Bibeln kan vi läsa på många sätt, men för att bli mer förtrogen med Ordet och dess budskap till oss, är det ofta gott att läsa längre sammanhängande sjok, såsom ett evangelium eller ett brev i nya testamentet, snarare än att enbart hoppa mellan enstaka verser.

Enstaka versar kan tala starkt till oss, och det ska vi låta dem göra, men enstaka versar som blir viktiga för oss kan få ännu mer mening och djup när vi läser dem också i sina sammanhang, tillsammans med versarna eller kapitlen runt omkring. Det hindrar dock inte det faktum att vi ibland behöver stanna upp inför enskilda verser i Bibeln och meditera särkskilt över dem. Den psaltarvers som vi läser den här morgonen passar utmärkt för det syftet.

Första delen av den här versen talar om bördor, vad vi ska göra med dem, och varför. Bördor av olika slag är, tyvärr, en oundviklig del av livet. Sådan ser verkligheten ut, både för den som lever och räknar med Gud i sitt liv, och för den som inte gör det. Skillnaden består inte i bördornas existens, utan i det faktum att den som lever och räknar med Gud har någonstans att kasta dessa. Psaltarversen den här morgonen är både realistisk (den talar om verkligheten sådan den verkligen är) och vägledande (den talar om vad vi ska göra nu när verkligheten är som den är). Bördorna vi bär kan och ska vi kasta på Herren, och den bakomvarande orsaken till detta, får vi veta, är Guds omsorg, att han skall sörja för oss. Han som i dessa versar kallas Herren, han vill vara vår Herre, men han kan också bli Herre över våra bördor, om vi kastar dem på honom.

I den andra delen av denna morgons vers finns till och med ytterligare ett löfte: Aldrig låter han den rättfärdige svikta. Den rättfärdige, vet vi utifrån vad Jesus har gjort för oss på korset, det är den som kommer till Gud och genom tro på honom blir rättfärdig. Guds löften i dessa versar gäller alla dem som kommer till honom, också dig och mig, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen, och för att du bjuder på varje dag. Tack att vi får komma till dig och kasta våra bekymmer på dig, också den här dagen. Tack att du sörjer för oss och håller oss upprätta. Tack att det löftet gäller alla som kommer till dig.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: