2020-04-24: Kvällsandakt

Fredag, 24 April, 2020.
Psalm 522 – ”I Guds tystnad får jag vara”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, du som ger den frid som ingenting annat kan ge, kom med den friden nu, och med uppmärksamhet på din närvaro och på vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 1 Petrusbrevet 2:4-6.

När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam.”

Betraktelse

I Bibeln används många gånger bilder som vill hjälpa oss som läser att förstå något ytterligare av det som beskrivs. Det kan vara bilder som till exempel beskriver Gud eller Jesus, oss människor eller trons relation mellan oss och Gud. Bibeln beskriver exempelvis Jesus som en vinstock och oss som dess grenar som ska bära frukt (Joh 15:1-10), och Gud som en fader och oss människor som hans barn (Se t.ex. 1 Joh 3:1). Dessa bilder finns där för vår skull, för att undervisa oss om Guds verklighet, för att det som djupast sett är obegripligt ändå är möjligt att upptäcka ytterligare.

Den bild som används i den här kvällens text är lite annorlunda: här beskrivs nämligen Jesus och vi människor på samma sätt: som levande stenar. Uttrycket levande stenar är en ganska motsägelsefull bild, eftersom stenar vanligen är så döda som något kan bli (tänk på begreppet Stendöd). Ändå är det vad Petrus skriver i den här kvällens text: När vi har mött Jesus, börjar en process som gör att vi alltmer kan likna honom, bli levande stenar, såsom han är en levande sten.

Men det är inte några ädelstenar som ska ligga i en ask eller pryda en ring som vi är tänkta att bli för att likna Jesus. Det är stenar som ska kunna användas i ett andligt husbygge, det vill säga kyrkan. När vi kommer till Jesus, som är hörnstenen, den första stenen som läggs när huset skall byggas, då blir också vi stenar i bygget. Alla andra stenar kan läggas för att hörnstenen redan är lagd och har skapat riktningen – så är det också med det husbygge som är kyrkan.

I ett stenhus har stenarna olika storlek, olika form och olika positioner. I en stenbyggnad med tjocka väggar av flera lager av sten (till exempel en gammal stenkyrka) är merparten av stenarna osynliga mellan ytter- och innervägg. De syns aldrig och uppmärksammas bara väldigt sällan, men det är de som skapar stabiliteten. Så är det också med kyrkan: det är inte de synliga stenarna som ger kyrkan dess stabilitet. Det som gör kyrkan stabil är att de enskilda stenarna förstår att det är hörnstenen som är utgångspunkten för bygget och den som definierar allting annats plats och riktning.

Förbön

Himmelske Fader, du som är alltings ursprung och grund, tack att du kallar oss människor till gemenskap med dig och med din Son, Jesus Kristus. Tack att du räknar med oss som stenar i ditt husbygge, och att du är den som verkligen kan göra oss levande. Hjälp oss att upptäcka den plats som du har tänkt för oss, och att de är din Son som är hörnstenen.

Käre far, vi ber dig: låt oss få gå till vila under ditt beskydd denna natt. Förbarma dig över hela din värld, grip in i allt det som nu sker. Kom med din frid till alla som är rädda och oroliga, kom med helande till de sjuka, kom med kraft och vishet till de vårdande. Gör dig känd för dem som inte känner dig, dra dem till dig med din kärleks band. Låt din välsignelse och frid vila över oss ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: