2020-04-23: Morgonandakt

Torsdag, 23 April, 2020.
Psalm 574 – ”Jesus, tänk på mig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Hebréerbrevet 4:14-15

”När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.”

Betraktelse

Vi ska hålla fast vid ”vår bekännelse”, står det. Det är en trosbekännelse om vår mäktige överstepräst och vad han gjort. Vi bekräftar att vi vet och litar på att han verkligen räddat oss från den synd och skuld som skiljer oss från Gud – utan att egentligen begripa hur hans frälsningsgärning gick till.

Hur skulle vi kunna begripa det med vårt mänskliga förstånd? Om någon ängel eller himmelsk makt åtog sig att försöka förklara det för oss, så vore den förklaringen lika effektiv, som när vi håller fram en tidning för en daggmask, för att den också ska få del av dagens nyheter.

Men det vi vet är att han som förstår det hela gjorde det han gjorde för att han ”känner med oss i våra svagheter”. Han har upplevt och känt hur vi har det, han förstår hur illa det är, och tagit det på sig i vårt ställe. Hans barmhärtighet vaknar när han ser oss, och det gör han all tid, också den här dagen.

Förbön

Gud, allt levandes Herre och försörjare, tack att du är en Gud som genom din Son vet hur vi har det. Tack för att ingenting av allt det som finns i våra liv varken är för stort eller för litet för dig. Tack för att din makt är större än det största som kan drabba oss, och tack för att din omsorg om oss är så stor att den inte bortser från ens det allra minsta som rör sig inom oss.

Vi ber dig denna morgon om ditt förbarmande och din närvaro, över och i våra liv, våra sammanhang och hela världen. Vi ber om en ökad hunger bland människor efter det goda som du har att ge, och ber dig, Herre: mätta dem som kommer till dig. Välsigna och beskydda idag alla människor, alla goda tankar, ord och handlingar, min dag och mitt liv. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: