2020-04-23: Kvällsandakt

Torsdag, 23 April, 2020.
Psalm 192 – ”Nu sjunkter bullret”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Psaltaren 24:3-5

”Vem får gå upp till Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsnings Gud.” (Folkbibeln 2015)

Betraktelse

Först kan Ps. 24 ge läsaren intrycket av att det är ett villkor för att överhuvudtaget få komma inför Gud i hans tempel och rikta en bön till honom, att man redan är fri från skuld och synd. Men läser man citatet till slut, ser man att rättfärdigheten inte är något man redan har uppnått och har med sig till bönen. Nej, den är något man får av Gud, som vi också läste i morgonens text: ”Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att förbarmande och nåd…”. Guds nåd är faktiskt där först, det är han själv som med sin Helige Ande berört din ande och ingett dig att vilja komma nära Gud, genom att be.

Men det är också tydligt i Bibeln, att Gud förväntar sig att det ska ske en förändring, eller en början till en förändring, hos den som har fått hans rättfärdighet och välsignelse. Välsignelsen är inte bara något vi tror på i huvudet, utan den är verksam i kärlek (Gal. 5:6). När Jesus kallar en människa att tro honom och följa honom, förväntar han sig rörelse och handling – inte bara ett lätt tryck på ”Gilla”-knappen, följt av lugn självbelåtenhet och stillastående. ”[Evangeliet] är en Guds kraft som räddar var och en som tror” (Rom. 1:16). Att veta om att man är benådad och orimligt älskad, det frigör energi och förtröstan, som tillsammans frambringar ”de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till” (Ef. 2:10).

Förbön

Nådens Gud, tack att du genom din Helige Ande vill beröra oss, vill föra oss närmre dig. Tack att din nåd finns där för varje människa som ber om den, också mig. Hjälp mig att bättre förstå och uppskatta allt det goda du ger och gör, så att det kan få bli en drivkraft till tjänst för andra människor.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: