2020-04-22: Morgonbön

Onsdag, 22 April, 2020.
Psalm 197 – ”Den blida vår är inne”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 54

För körledaren, till stränginstrument. En dikt av David när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem. Rädda mig, Gud, genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din kraft. Gud, hör min bön, lyssna till mina ord. De övermodiga angriper mig, våldsmän står efter mitt liv. De räknar inte med Gud. Men Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd. Vänd det onda mot mina motståndare, förinta dem, du som är trofast. Gärna vill jag offra åt dig och prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Du befriar mig ur all nöd, och jag skall se mina fienders fall.”

Betraktelse

Precis som vi sa i aftonbönen igår, då vi också stannade upp inför en psaltarpsalm, så innehåller Psaltarens psalmer böner för alla situationer och känslomässiga positioner som en människa kan befinna sig i. Många av dessa psalmer är skrivna av David, men långt ifrån alla. När det kommer till många av dessa psalmer vet vi knappt något om i vilken situation de har tillkommit, men så är inte fallet med den psalm som vi läser den här morgonen.

I denna psalm får vi tvärtom detaljerad information om när den kom till: när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem. Denna händelse är inte en utan två, eftersom detta var en händelse som upprepade sig (Se 1 Sam 23:19 och 26:1). Alldeles oavsett hur många gånger det skedde så vittnar dessa ord om något, nämligen att dessa psalmer är, hur vackra och poetiska de än är, inga fromma önskningar om hur författaren hoppas att Gud ska vara eller skulle kunna tänkas agera. De är nedtecknade erfarenheter av hurdan Gud verkligen är, sprungna ur en situation (eller flera) där Gud verkligen har ingripit. Den räddning som David ropar om i psalmens början, och den trygghet som han uttrycker några versar senare, är upplevd verklighet, inte (bara) en samling vackra ord.

Sedan är det inte ovanligt att vi som läser studsar till på vissa typer av formuleringar som finns i bland annat denna psalm: David ber Gud att vända det onda som hans motståndare utsätter honom för mot dem själva och att förinta dem. Ord som dessa går inte ihop med bilden många av oss har av hur en bön, hjärtats samtal med Gud, bör låta. Kan vi verkligen tala med kärlekens Gud som vi försöker efterlikna och samtidigt använda sådana här ord?

Svaret är Ja, det kan vi, för David gör två saker helt rätt här. Dels talar han med Gud om hur han verkligen känner, han försöker inte uttrycka en fromhet som han önskar att han hade. Det är något som vi människor mår gott av att göra. Dessutom lämnar David hämnden åt Gud, det vill säga, han tar den inte i egna händer. Det är också något som vi människor och vår mänsklighet i stort skulle må mycket gott av att göra oftare.

Allt detta är något som går att tillämpa också den här dagen. Det går att i samma bön båda ropa till Gud om hjälp, uttrycka tacksamheten över att Gud är den han är och att han griper in, och överlämna ondskan och hämnden till Gud. Allt detta kan vi öva på, också den här dagen.

Förbön

Käre Far, tack att du ger oss en ny dag. Tack att du vill ha med hela vårt jag att göra, tack att du både längtar efter och klarar av vår ärlighet. Tack att vi får komma till dig sådana som vi verkligen är, och att du med din helige Ande vill forma oss till dem vi verkligen är ämnade till att bli. Hjälp oss att lämna mer till tala ärligare med dig i bönen.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

%d bloggare gillar detta: