2020-04-22: Aftonbön

Onsdag, 22 April, 2020.
Psalm 209 – ”O Gud, all sannings källa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 57

För körledaren. Ett kväde av David när han var i grottan, på flykt undan Saul. Förbarma dig, Gud, förbarma dig! Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi. Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som gör gott mot mig. Han sänder mig hjälp från himlen när mina förföljare smädar mig. Gud visar sin godhet och trofasthet. Jag ligger mitt ibland lejon, glupska på människokött. Deras tänder är spjut och pilar, deras tungor är skarpa svärd. Visa din höghet i himlen, o Gud, och din härlighet över hela jorden! De lade ut ett nät för mina fötter och en snara för min hals, de grävde en grop åt mig men föll själva däri. Mitt hjärta är redo, Gud, mitt hjärta är redo, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Visa din höghet i himlen, o Gud, och din härlighet över hela jorden!”

Betraktelse

Också nu ikväll läser vi en psaltarpsalm, precis som i morse. Också nu ikväll läser vi en psalm av David, och också nu ikväll är psalmen vi läser tillkommen i en mycket specifik situation: En psalm av David när han hade flytt undan Saul och var i grottan. Händelsen finns beskriven i 1 Sam 22-24, och utifrån denna erfarenhet skrev David ytterligare en psalm (Ps 142).

Precis som psalmen i morse visar denna på något mycket viktigt: här finns ord som först och främst har sitt ursprung inte i fromma tankar och förhoppningar när det kommer till Gud, vilket i sig inte behöver vara fel, utan i faktiska erfarenheter av att Gud verkligen griper in. Sedan måste det givetvis finnas tro hos oss för att vi ska kunna tillgodogöra oss orden och göra dem till våra egna. Men om tron finns där hos oss, då är det gott för oss att bli påminda om att Bibeln inte sällan innehåller ord som uttrycker erfarenheter av Guds ingripande och Guds omsorg, inte bara förhoppningar kring sådana saker.

Det är heller inte ovanligt med tvära vändningar i psaltarens psalmer, och psalmen den här kvällen är ett bra exempel på detta. David talar i den ena versen om hur fienderna lagt ut ett nät för mina fötter och en snara för min hals, för att i nästa säga mitt hjärta är redo, jag vill sjunga och spela. Sådana vändningar kan existera både för att den kristna tron ger oss sådana perspektiv på tillvaron att glädje är en möjlighet också när det är svårt, och för att Gud verkligen är den Gud som griper in. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom säger en annan psaltarvers (Ps 145:18), och genom profeten Jesaja får vi veta att Gud låter räddningen komma närmare, den är inte långt borta, min hjälp skall inte dröja (Jes 46:13). Det är ord och erfarenheter att ta till sig, som också är möjliga att göra till sin egna. Också vi kan göra sådana och andra erfarenheter av Gud, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, tack för den här dagen. Tack för allt det goda jag har fått möta idag. Käre Herre, om jag inte kommer på så mycket att tacka för den här dagen, öppna då mina ögon och påminn mig om din närvaro och det du gett under den här dagen. Gör min blick klarare för din närvaro också i min vardag.

Vi ber denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: