2020-04-21: Morgonandakt

Tisdag, 21 April, 2020.
Psalm 183 – ”Som sådden förnimmer Guds välbehag”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig, låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 20:1-16

”Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.””

Betraktelse

I andakten denna morgon läser vi en liknelse från Matteusevangeliet. Många av liknelserna Jesus berättade finns återgivna i flera av evangelierna, men denna, Liknelsen om Vingårdsarbetarnas lön, finns bara hos Matteus. Jesus undervisar med hjälp av liknelser, eftersom hans önskan är att de som lyssnar (eller som nu, läser) ska förstå mer av något som möjligt att utforska och uppleva, men som djupast sett är obegripligt: Guds rike, det vill säga Guds tillvaro efter detta livet men på samma gång Guds pågående verksamhet redan här och nu. Matteus benämner detta rike himmelriket.

Liknelsen är, som många andra, hämtade från en för dem som lyssnade till Jesus bekant miljö: jordbruket. I dagens liknelse är miljön en vingård, och berättelsen är enkel: En vingårdsägare går tidigt på morgonen ut för att skaffa arbetare, och får med sig ett gäng tillbaka till vingården. Men det finns arbete för fler, så flera gånger under dagen går vingårdsägaren ut igen och hittar fler som vill arbeta för honom. När dagen är slut betalar förmannen ut lönen: de som endast arbetat en timme får en dernar, samma summa som de första blev lovade vid dagens början. De första tror då att de ska få mer, men får samma lön som de som kom sist, och blir därför besvikna och arga, men tillrättavisas av förmannen som förklarar hur saker fungerar i just den här vingården.

I denna liknelse kan vi förstå vingårdsägaren som Fadern, som söker och älskar sin mänsklighet, som vill kalla människor att arbeta i den vingård som är hans rike. Jesus kan vi förstå som förmannen, han är den som betalar ut lönen, vilket är evigt liv efter detta livet. Denna lön, som är densamma för alla vingårdsarbetare, blir möjlig genom det som förmannen Jesus har gjort: lidit och dött på korset för alla människors skull. Vingårdsarbetarna är du och jag och alla andra människor som har uppfattat vingårdsägarens erbjudande och beslutat oss för att tacka jag till det. Vissa av oss har upptäckt detta tidigt i livet, och får likt vissa av arbetarna jobba hela dagen, medan andra har gjort upptäckten sent i livet, och får arbeta enbart den sista timmen.

Häri ligger det fantastiska, men också det utmanande med att vara kristen – alla får nämligen, precis som i liknelsen, samma lön, oberoende av hur länge man arbetat. I det faktumet ligger en särskild glädje för dem som kom i elfte timmen, de som finner tron sent i livet: deras lön blir inte mindre, trots att de kom så sent och hann arbeta så kort tid. Men i det faktumet ligger också en särskild utmaning för dem som kom redan tidigt på morgonen, de som finner tron tidigt i livet: deras lön blir inte större, trots allt arbete. Poängen är att den lön som alla arbetare får, den kan ingen göra sig förtjänt av. Lönen, det eviga livet, är inte ersättning för arbetet, utan den är något som förmannen ger av kärlek till alla som kommer till vingården, tidigt eller sent, och som han kan ge, för att han gjorde det han gjorde på korset. Den lönen kan ingen förtjäna.

Den här dagen ligger det en utmaning för alla oss som arbetar i vingården att inte se på vår tro och vårt liv med Kristus som ett arbete som ska utföras för att vi ska få lön. Nej, den här dagens arbete i vingården är tänkt att vara präglad av glädje över att vi redan blivit lejda av vingårdsägaren, glädje när fler arbetare kommer under dagen, och glädje över att redan nu ha något att båda leva för och dö på. Livet med Gud och Jesus, livet i vingården är ett arbete, men ett arbete som är tänkt att vara glädjefyllt, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, käre himmelske Fader, du som har kallat och kallar mig till arbete i din vingård, hjälp mig att också den här dagen höra och förstå att du kallar på mig. Vägled mig idag så att jag kan ana din vilja och se vad du vill att jag idag ska göra i min tjänst för dig. Ge mig idag också mer än förut av den glädje som hör till i arbetet i din vingård.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: