2020-04-21: Kvällsandakt

Tisdag, 21 April, 2020.
Psalm 7 – ”Lova Herren, sol och måne”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 19

För körledaren. En psalm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.”

Betraktelse

I psaltaren finns böner för alla delar av dagen och livet, här finns material för alla sinnesstämningar som är möjliga för en människa att känna, böner för alla tänkbara sammanhang en människa kan vara i. Det är det som är psaltarens styrka som bönbok – den backar inte ens för de riktigt svåra ämnena, inte för det djupaste mörkret eller den svartaste ångesten. Men den är på samma gång fylld av ord som uttrycker glädje och tacksamhet.

Psaltarpsalmen som vi läser den här kvällen kan vi tänka på som en trestegsraket, en tredelad beskrivning av hur en människa kan uppfatta och närma sig Gud. Den börjar som en slags meditation över skapelsen och om hur skapelsen visar något av vem Gud är. Gud har i sin skapelse liksom lagt ner påminnelser till oss om sin existens och sin kärlek, som är möjliga för oss att upptäcka. Det går att lära känna något av Gud också genom det han har skapat.

Sedan tar psalmen ett steg vidare, och talar om det som ligger bakom det skapade, nämligen Guds principer. Dessa benämns med flera olika ord: lag, lära, påbud, befallningar, ord, stadgar. Dessa principer utgör allt från till exempel fysikens naturlagar och lagar för hur liv uppstår och planeter rör sig till de lagar som Gud har satt upp för hur vi människor ska leva. Psalmen beskriver också hur dessa Guds principer är och vad de gör med en människa, och allt detta bottnar i något i Guds väsen, nämligen att Gud är inte oordningens Gud utan fridens (1 Kor 14:33).

Sedan tar psalmen ytterligare ett steg vidare. Psalmens författare beskriver till sist att vetskapen om Gud och hans principer påverkar honom. Psalmisten rannsakar sig själv, ber Gud om hjälp, och kallar Gud Herre, min klippa, min hjälpare. Med andra ord: psalmisten gör helt rätt! Den som anat Gud och hans principer och låtit sig påverkas av dem, gör rätt i att som psalmisten närma sig Gud också med sitt hjärta och sin bön. Den som gör det upptäcker nämligen än mer av vem Gud är, och då inte minst Guds omsorg och kärlek. Det gäller också dig och mig, också den här dagen.

Förbön

Käre Far, du som är Herre över himmel och jord, tack att du lämnar spår av dig själv i din skapelse. Tackför dina lagar och principer, tack att du vill ordning och harmoni, såväl i universum som i människors inre och liv med dig. Hjälp mig att inte rygga tillbaka för din närvaro, utan öppna mitt hjärta och låt mig upptäcka mer av din omsorg och kärlek.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: