2020-04-20: Morgonandakt

Måndag, 20 april, 2020.
Psalm 65 – ”Omkring ditt Ord, o Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Hebreerbrevet 4:12-13

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.”

Betraktelse

”Man har med rätta kallat dessa båda verser för en sammanfattning av Nya testamentets ’bibelsyn’ – om vi nu kan använda ett så missvisande ord. Det utmärkande för denna ’syn’ är ju just, att vi inte kan ställa oss vid sidan av Guds ord och se på det för att bilda oss en mening om det. I Ordet är det tvärtom Gud som ser på oss, talar till oss, ställer oss till svars och låter oss veta hur vi ter oss i hans ögon” (Bo Giertz).

Ibland inträffar det för en kristen människa, att ett bibelord som hon har hört och läst massor av gånger plötsligt blir som om man hörde det för första gången friskt och direkt. Det är inte längre bara ett stycke information, en bit av ett vördnadsvärt gammalt dokument, utan det är en levande röst. Någon större och mer genomskådande och träffsäker än jag talar rakt in i det som just nu är min situation – och ändrar den. Kanske till varning, eller till tröst, eller svar på en obeveklig fråga jag haft en tid.

Det är den Helige själv som tar kontakt, och det går inte att låtsas som om det inte var något. Då gäller det ”Sök Herren medan han låter sig finnas!” Om du inte svarar Gud när detta händer, utan tar det som en inbillning, ”bara en känsla”, då gör du dig hård mot honom och förstör något omistligt i dig själv.

Förbön

Herre, vår Skapare och Frälsare, vi tackar dig för att du i mäktiga kärlek har skapat hela universum, och placerat oss i det som dina avbilder. Ibland kan vi känna tvivel på din makt eller på din godhet, särskilt när vi människor drabbas av storskaliga attacker från livets fiender – sjukdom, farsoter, naturkatastrofer och egenskapade katastrofer som krig och förtryck.

Hjälp oss att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit denna andakt.

%d bloggare gillar detta: