2020-04-20: Aftonbön

Måndag, 20 April, 2020.
Psalm 191 – ”Den dag du gav oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.”

Bibelläsning – Jesaja 55:6-11

”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta. — Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit, utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.”

Betraktelse

Den bild vi får av Guds ord i det här Jesaja-citatet tar fasta på att det inte bara är skarpt och skär igenom det moln av osanningar och halvsanningar vi ofta omger vår självbild med (som att vi ändå är ganska bra människor som även Gud kan vara nöjd med).

Profeten påminner här om att Guds ord också är ett livgivande regn över våra hjärtans åker. Det händer väl oss i februari efter en månad av bara regn att vi tycker det är trist och störande och alldeles för mycket. Det Heliga Landet, däremot, är ett regnfattigt land, där varje droppe från himlen är behövd och efterlängtad, ja, en himmelsk nåd och gåva som ger oss mat och hela landet liv.

Men nåden i Ordet är en gåva som kräver gensvar, inte ett intrång i våra liv, för mycket och för tråkigt och krävande. Inte heller är det liv Gud ger oss en självklar rättighet till liv, hälsa, välstånd, njutning och uppskattning från andra. Den är snarare en inbjudan till det samtal med vår skapare och frälsare, som han vill börja med oss nu och fortsätta i evighet. Den dialogen är sannerligen inte fruktlös.

Förbön

Fader i himmelen, du som sänt din Son till vår räddning, gör oss uppmärksamma på vem som verkligen har makten i himlen och på jorden. Tack att ditt ord inte vänder fruktlöst tillbaka, utan påverkar oss, utmanar oss, är till vår tröst och hjälp. Tack för att du ger oss så mycket, och för att det är så rikt och utmanande att vara skapad av dig för ett liv med dig. Hjälp oss att inse hur liten och beroende en människa är, men också hur stora och kapabla till gott du också har gjort oss. Välsigna allt gott verk, förbarma dig över alla människor, och för oss till slut ända fram till dig.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: