2020-04-19: Kvällsbön

Söndag, 19 April, 2020.
Psalm 359 – ”Jesus, jag dig älskar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 1 Petrusbrevet 1:3-9

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.”

Betraktelse

Precis som i morse läser vi den här kvällen en text som hör särskilt till den här dagen. I dessa verser finns en koppling till det som vi läste i morse, där Jesus sade: Saliga de som inte har sett med ändå tror (Joh 20:29). I den här kvällens text berömmer Petrus (brevets författare) mottagarna för att de också tror på den de inte har sett, han skriver: Ni har inte sett honom med älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom.

Vi som lever idag och försöker tro och praktisera vad den tron innebär i våra liv, har inte samma förutsättningar för tron som Petrus hade, som fick leva och vandra med Jesus, och till med se honom efter att han uppstått. Men: faktum är att vi har samma förutsättning som dem som Petrus skrev sitt brev till – inte heller de hade sett Jesus såsom Petrus gjort, men ändå trodde de. Och för det berömmer Petrus dem i inledningen av sitt brev. Han måste ha insett, efter allt sitt vittnande för människor som han gjort efter att Jesus sänt ut honom och de andra lärjungarna, att människor som inte sett Jesus inte hade samma förutsättningar att tro som han själv hade.

Men Petrus skriver också om andra för livet och tron viktiga saker i dessa versar. Han beskriver det som är den kristna trons mål, då han talar om era själars räddning och om det som väntar på er i himlen. För det inte resan utan målet som är målet när det kommer till kristen tro. Kristen tro är inte någon verklighetsflykt eller terapiform i detta livet, det är ett sätt att leva i detta livet som har sitt sikte på något som kommer sedan, det stora livet. Men det handlar också om här och nu.

Och Petrus skriver i dessa versar också om det liv som kristen som är här och nu, som inte heller det är oviktigt, för kristen tro handlar om och har att göra med också det. Dels skriver Petrus då om prövningar, motgångar som i sig kan vara meningslösa, men som inte måste förbli det, om vi bjuder in Gud att vara med när vi möter dem. Dels skriver Petrus om glädje, den känsla som är tänkt att vara hörnsten och grundkänsla för den som vill vara kristen, och som Gud vill ge oss mer av, oberoende av hur mycket vi tidigare har av den varan.

Prövningar kan få en mening, och glädjen djupnar, när vi kommer med våra liv till Gud, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack för att livet med dig är större och handlar om mer än detta livet. Men tack också för att du är med i vardagen, i livet som just nu pågår. Hjälp mig att i mitt liv ha blicken fäst på hoppet om den stora och fullständiga gemenskapen med dig, men hjälp mig samtidigt att inte fly undan livet här och nu, utan att möta det med din hjälp.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

%d bloggare gillar detta: