2020-04-18: Morgonandakt

Lördag, 18 April, 2020.
Psalm 266 – ”Säg mig den vägen, som drager till livet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som aldrig är längre bort än en hjärtats tanke på dig, öppna mina läppar till att prisa dig och till att tala med dig. Öppna också mitt hjärta till att lyssna till din röst. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:5-7

”Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.””

Betraktelse

Denna morgon läser vi, precis som vid ett flertal tillfällen under veckan som gått, några versar från Bibeln där det är Jesus som talar. Och precis som vid flertalet av dessa tillfällen, är orden hämtade från Jesu avskedstal i Johannesevangeliet (kapitel 14-17).

För några veckor sedan läste vi i Joh 14:1-4 att Jesus talade till sina lärjungar och sa till dem (och därmed till oss) att inte oroa sig, att tro, att det finns många rum i Faderns hus, att Jesus gör plats åt oss där, att han skall komma tillbaka och hämta oss till sig, och att lärjungarna vet vägen. Fortsättningen på det läser vi denna morgon.

Lärjungarna gör så som lärjungar ska göra: de lyssnar till Jesus, och så frågar de om det är något som de inte förstår. På Tomas fråga svarar Jesus med de välkända orden som också är ett av hans sju Jag är (se mer om det i gårdagens aftonbön): Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Det finns ett starkt anspråk och en stark tydlighet i det som Jesus säger här, och det är för vår skull. Jesus talar inte om en väg, en sanning eller ett liv, utan orden står i bestämd form rakt igenom: vägen, sanningen, livet. Den här typen av absoluta påståenden är inte alltid så lätta att ta till sig för människor på 2000-talet, som är vana att själva få definiera, modifiera, välja och vraka. Men: inte desto mindre är de här orden goda och vårdande att höra för den som kommit i kontakt med den längtan som finns i alla människor, men som alla inte vågar känna eller tala om. Det frågande hjärtat söker det tydliga svaret.

Vad som också är värt att lägga en tanke på, det är att Jesus säger att han är vägen, men han säger inte att han är målet. Målet har Jesus antytt i dagens text, han säger ju: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Fadern och Faderns hus är målet, Jesus är vägen dit. Den helige Ande är styrkan i benen. Ikväll ska vi lyssna till ytterligare lite av det här samtalet mellan Jesus och lärjungarna. Tills dess önskar jag dig en välsignad dag, på vägen, med sikte på målet, och med styrka i benen.

Förbön

Käre Far, tack för en ny dag. Hjälp mig att idag leva med dig, för dig och nära dig. Hjälp mig att idag upptäcka din närvaro och sprida din kärlek. Tack att du sände din Son i världen för att vara vägen till dig. Bevara mig idag på den vägen, i din Sons närhet.

Den här dagen ber vi också om din närvaro och ditt ingripande i det som nu sker i världen. Du, Herre, hör människors böner och rop, du ser oss rakt igenom, våra hjärtan och tankar ligger helt öppna för din blick. Led oss den här dagen närmre den fred och frid som bara finns i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: