2020-04-17: Morgonbön

Fredag, 17 April, 2020.
Psalm 20 – ”Helige Fader, kom och var oss nära”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, tack att du också denna dag vill följa mig, leda mig och visa mig din kärlek. Nu ber jag dig: Kom i denna stund med den stillhet som är av dig, så att jag kan uppfatta din ständiga närvaro på ett särskilt sätt just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 17:20-23

”Jesus bad: ‘Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.’”

Betraktelse

Också den här morgonen läser vi några versar från Jesu långa avskedstal till sina lärjungar, som sträcker sig över kapitlen 14-17 i Johannesevangeliet. I slutet av detta långa tal finns en bön som Jesus ber, en bön som brukar kallas för Jesu översteprästerliga förbön, och där Jesus ber till sin och vår himmelske far. Det är några versar från den bönen som är vår bibelläsning denna morgon.

I versarna före vår läsning, har ämnet för Jesu bön först och främst varit hans första lärjungar, de som fick vandra och leva med honom under den tid som evangelierna beskriver. Men, i de versar som vi särskilt läser denna morgon, blir böneämnet större. Nu ber Jesus inte bara för dem (alltså sina första lärjungar) utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Det vill säga: Jesus ber för alla dem i alla tider som får höra budskapet om honom, tar det till sig, och väljer att följa honom, däribland dig och mig idag.

Och det som Jesus ber om, det är att alla (vi) som räknar med honom i sina liv ska bli ett, såsom Jesus och Fadern är ett. Jesu bön handlar om alla kristnas enhet och att alla kristnas liv skulle vara i vår Guds närhet, för det bär något mycket viktigt med sig, säger Jesus: Då skall världen tro på att du har sänt mig. Guds längtan för oss som lever med och för honom är alltså enhet, enhet så att världen kan tro.

Gud är enhetens Gud, och det är något som gäller på flera plan. Dels är han själv en enhet, en treenighet av Fader, Son och Ande. Dels önskar han, för sin världs skull, att du och jag och alla andra ska bli ett, en enhet i Guds närhet. Och så är det, dessutom, gott om också våra liv var och en och allt som de innehåller av tankar, ord och gärningar kan bli en enhet, en enhet i Guds närhet, också och kanske lite mer än förut, den här dagen.

Förbön

Treenige Gud, du som själv är en ett, tack att du vill ha enhet bland dina barn och i våra enskilda liv. Jag ber den här dagen om hjälp till detta: låt mitt liv få bli alltmer en helhet och en enhet där du är centrum. Dra oss närmre dig, så att vi också kommer närmre varandra. Visa den här dagen med din helige Ande, hur våra liv kan bli alltmer en enhet präglade av din närhet.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18)

%d bloggare gillar detta: