2020-04-17: Aftonbön

Fredag, 17 April, 2020.
Psalm 303 – ”Det finns en väg till himmelen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 10:7-10

”Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.””

Betraktelse

Också i den här kvällens andakt stannar vi upp inför några ord som Jesus säger. I Johannesevangeliet talar Jesus sju gånger om sig själv med orden Jag är, varefter olika ord om vem han är och vilket hans uppdrag är följer. När Jesus talar på det här sättet, talar han om sig själv i gudomliga termer, för också Gud, Fadern, talar om sig själv med de orden (se 2 Mos 3:14).

Den här kvällens läsning är alltså ett av dessa sju Jag är som Jesus säger (för de övriga sex, se Joh 6:48; 8:12; 10:11; 11:25; 14:6; 15:5), och i dessa versar talar Jesus om sig själv som grinden. Att Jesus är grinden, tror jag att vi ska förstå som att Jesus är just passagen, dörren, porten, grinden in till det nya livet. Jesus säger att Den som går in genom mig ska bli räddad, det vill säga, komma in i den räddande gemenskapen med Gud både i detta livet och i det som skall komma.

Jesus talar om att den som kommer till honom skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Den som tar emot Jesus och det nya liv han ger, får alltså både gå ut, det vill säga lämna saker bakom sig, och gå in, det vill säga inleda något nytt, och finna bete, det vill säga få näring och bli mättad i andligt avseende. Kort sagt: När Jesus talar om sig själv som grinden, så betyder det att han erbjuder ett nytt liv där det också finns näring, verklig näring, för den andliga hungern.

Allra sist i den här kvällens läsning talar Jesus om varför han har kommit, om varför Gud har låtit sin Son bli människa: för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Jesus är porten, dörren, grinden till det nya, överflödande livet. Det överflödande livet handlar både om det liv som levs här och nu, att det finns mer att upptäcka av det när Gud får komma in i bilden, och om det liv som kommer sedan. Jesus har kommit för att ge överflödande liv, som räcker till båda dessa sammanhang. Och det är han som är grinden in till dem båda. Tack vare honom får vi både gå ut, gå in och finna bete.

Förbön

Gode och underbare Gud, jag tackar dig att du är den som är, att du är den som står fast när mycket annat skiftar och förändras. Tack för det nya livet hos dig, tack att du är den som ger liv, och liv i överflöd. Tack att vi får lämna saker för att komma till dig, tack att du har det och är den som vi allra djupast behöver.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.” (1 Thess 5:23-24, 28).

%d bloggare gillar detta: